Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
16/12-14   -   Pressemeldinger

CEWE forventer nok et sterkt 4. kvartal

Målsetningen for 3. kvartal er nådd. Online trykk vokser raskere enn forventet i de første ni måneder: +20,1%. CEWE FOTOBOK er nummer én på markedet. Godt forberedt på høysesong i 4. kvartal. Størst etterspørsel på CEWE produkter i julesesongen.

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) bekrefter sine mål etter de første ni månedene av 2014 og forventer å forbedre avkastingen med gjennomsnittlig 3 millioner euro, sammenlignet med målsetningen fra 2013. "Målene for 3. kvartal er nådd. Vi holder nivået for å nå vår omsetnings- og inntjeningsmål i 4. kvartal. Dette er vi godt forberedte på", sier Roll Hollander, styreformann i CEWE Stiftung &Co. KGaA. På tross av den vedvarende sesongforskyvningen til 4. kvartal har CEWE holdt EBIT på -4,1 millioner euro i de første ni måneder av 2014 sammenlignet med året før. 4. kvartal er de seneste årene konsekvent steget i omsetning og utbytte. Derfor skal det kun inntjenes 0,6 millioner euro mer i forhold til fjoråret, for å nå målsetningen for 2014 på mellom 30 og 36 millioner euro. Med produktene CEWE FOTOBOK, CEWE KALENDER, CEWE KORT (julekort), CEWE VEGGBILDER og andre fotogaver er CEWE en viktig del av julehandelen i 4. kvartal. I årevis har forbrukerne valgt å gi CEWE fotoprodukter til jul. Kunder fra hele Europa kan hos 30 000 av CEWEs samarbeidspartnere kjøpe fotoprodukter - samt bestille dem online.

4. kvartal skal nok en gang levere et stigende utbytte
Til tross for den vedvarende sesongforskyvningen til 4. kvartal har CEWE i det nåværende regnskapsårs første ni måneder holdt EBIT på 329,0 millioner euro (k1-3 2013: 345 millioner euro) i forhold til de -4,1 millioner euro (k1-3 2013: -4,1 millioner euro) i samme periode i fjor, som var preget av en rekke omstruktureringer.
I 4. kvartal, som uten sammenligning er det viktigste, forventer CEWE en EBIT på 34 til 40 millioner euro. I julesesongen 2013 lå EBIT allerede på 33,5 millioner euro. For å oppnå målene for EBIT-spennvidden på 30 til 36 millioner euro for hele året trengs det kun en stigning på ca. 0,6 millioner euro i 4. kvartal i forhold til fjoråret. I 4. kvartal de fire foregående år lå stigningen på mellom 3,4 millioner euro og 6,1 millioner euro.

Alle forretningsområder er på rett kurs: online trykk vokser raskere enn forventet
Til tross for den vedvarende sesongforskyvningen til julekvartalet steg CEWEs omsetning i de første ni måneder i fotofinishing med 1,3 % til 230,0 millioner euro (k1-3 2013: 227,0 millioner euro). Dermed ble det samme resultatet oppnådd på EBIT-nivå som året før. Grunnen til denne stigningen er blant annet CEWE FOTOBOK, som med en konstant vekst i dag er førende på det europeiske markedet (k1-3 2014: +3,6 % til 3,7 millioner bøker). Innenfor detaljhandelen reduserte virksomheten aktivt og planmessig engroshandelens omsetning. Da engroshandelen i de tidligere år kun innbrakte minimale differenser falt omsetningen betydelig fra 76,5 millioner euro til 49,0 millioner euro. EBIT oppnådde derimot med -1,5 millioner euro (k1-3 2013: -1,2 millioner euro), nesten samme nivå som året før. Samtidig ekspanderte det strategiske vekstområdet online trykk i de første ni månedene av 2014 enda raskere enn forventet med et overskudd på 20,1 % til 50,0 millioner euro (k1-3 2013: 41,6 millioner euro). Dermed vil målet for årsomsetningen på 70 millioner euro (+17 %) etter all sannsynlighet bli overgått. Parallelt med omsetningsveksten reduserte online trykk tapene fra oppstartsfasen på EBIT-nivå fra -3,2 millioner euro til -2,6 millioner euro. EBIT-differensene steg fra -7,8 % til 5,2 %.

CEWE har en klar målsetning for alle forretningsområder
"CEWE har en klar verdiorientert tilgang til vekst, hvilket hvert av virksomhetens forretningsområder gir et betydningsfullt bidrag til", fastslår Hollander. På denne måten videreutvikler CEWE sine produkter med høy verditilvekst innenfor forretningsområdet fotofinishing, og fortsetter suksessen fra de tidligere årene med en stigende profitabilitet. I detaljhandelen fokuserer CEWE på kjernefunksjonen og øker dermed verdibidraget, hvorved fotofinishing fremmes. På et dynamisk marked, hvor online-trykk fungerer som vekstmotor, utvider CEWE kontinuerlig sin kundebase, gjør store fremskritt ved internasjonalisering og øker den effektive produksjonens kapasitetsutnyttelse. Allerede i 2016 forventer CEWE en omsetning på mer enn 100 millioner euro innenfor online trykk. Dermed skal online trykk også virkeliggjøre de store fordelene som fotofinishing allerede i dag bidrar til. "Med vår strategiske tilgang til våre produkter med høy verdivekst, vårt vekstområde for online trykk, den mest moderne og effektive produktfremstilling i Europa og en solid egenkapitalkvote på over 50% er vi godt på vei til å gjøre vår virksomhet enda mer attraktiv for våre kunder og aksjonærer."

Målene for 2014 er nådd
EBIT for hele 2014 skal lande på mellom 30 millioner euro og 36 millioner euro og EBT mellom 28 millioner euro og 34 millioner euro. Restskatten skal ha en spennvidde på mellom 19 millioner euro og 23 millioner euro. Dermed skal resultat per aksje ende på mellom 2,84 euro og 3,45 euro (2013: 3,29 euro) og skal som følge av dette muliggjøre en dividendestigning etter seks år.

Relevant informasjonPressekontakter


Selskap

CEWE Norge
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Danmark

  +45 87 49 12 10

www.cewe.no

Motta nyheter fra CEWE Norge via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire