Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
06/09-11   -   Pressemeldinger

50% aner ikke om markedsføringen gir resultater

En spørreundersøkelse blant 100 børsnoterte svenske selskaper viser at så mange som 56% aldri måler om markedsføringen øker salget. Norske QuestBack tror tallene er like ille i Norge og setter fingeren på det de mener er årsaken.

En spørreundersøkelse kalt "Säljindikatoren" utføres av PMP Marketing to ganger i året blant markedsdirektørene i 100 av Sveriges børsnoterte selskaper. Til sammen investerer disse 62 milliarder kroner i markedsføring og nesten 35 milliarder av disse brukes altså uten at en vet om en får noe igjen for dem. QuestBack, en norsk ekspert på kampanjeevaluering og andre feedback-løsninger, tror ikke trenden er annerledes i Norge.

- Det er ingen grunn til å tro at norske selskaper er flinkere enn svenske når det kommer til å måle resultater av markedsarbeidet, sier Daniel Vadet Hansen, markedsdirektør i QuestBack.

- Vi er ganske flinke til å gjøre en kundeundersøkelse fra tid til annen, og enda flinkere til å innhente feedback til bruk i lederutvikling, men det er mange som burde vite mer om hvor markedsbudsjettet kommer best til nytte, hevder Rasmussen.

Internkommunikasjon er stikkordet
I Sverige peker mange på at markedssjefene gjemmer seg bak begrepet "merkevarebygging" og lar være å måle salgeffekt. Dette vil ikke QuestBack spekulere i, men trekker frem noe av det de tror kan være årsaken.

- Det vi ofte ser er at bedrifter setter mål avdeling for avdeling. Salgsavdelingen måler salg, markedsavdelingen kundelojalitet og merkevarekjennskap. Det vi anbefaler er å rive ned veggene mellom avdelingene, sette felles mål og se på sammenhenger. Når en investerer millioner bør en ta seg bryet med å lage helhetlige business caser på hver investering, mener QuestBack-direktøren.

Målbar effekt
Sveriges største annonsør, Telia Sonera, forteller i et intervju med SvD Näringsliv hvordan de jobber for å få organisasjonen til å se på markedsføring som et salgsverktøy. Telias markedsdirektør, Josefin Lundmark sier der at det at annonser er kule ikke gir ikke noe større budsjett. Alt handler om målbar effekt.

- Telia bør være en ledestjerne for mange, mener QuestBack-Hansen, De setter mål, de måler, og kanskje viktigst: De følger opp! Det er mange dyktige virksomheter som glemmer å legge en plan for oppfølgingen av resultater fra markedsundersøkelsene.

Om QuestBack
Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedback-løsninger, som for eksempel kursevaluering, og har mer enn 4000 kunder fordelt på alle bransjer.

I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.

Pressekontakter


Selskap

iProspect AS
Pilestredet 8
0180 Oslo, Norge

  +47 22 82 82 62

http://www.iprospect.no

Motta nyheter fra iProspect AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire