Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
14/05-13   -   Pressemeldinger

Jobbsafari styrker satsningen i Norge

Jobbsafari tar grep overfor konkurrentene og styrker sine konkurranse-fortrinn. Annonser i norske Jobbsafari, publiseres nå også på selskapets sider i Danmark og Sverige. –Eksponering i tre land til samme pris som våre konkurrenter tar for å publisere kun i Norge, sier administrerende direktør Henrik Christensen.

Jobbsafari opplever et drøyt år etter etableringen i Norge, betydelig vekst både i omsetning og antall brukere. Omsetningen første tertial 2013 er steget med 138% i forhold til samme periode i fjor. Ledelsen i selskapet forklarer veksten med større mobilitet i arbeidsmarkedet i de skandinaviske land, som følge av ulike arbeidsmarkedsforhold landene imellom. –Mens norske bedrifter sliter med å finne gode kandidater til ledige stillinger, er beskjeftigelsessituasjonen en helt annen i Danmark og Sverige, sier administrerende direktør Henrik Christensen i Jobbsafari.

Og nettopp muligheten til å søke kandidater i alle de tre skandinaviske land, mener Christensen gir Jobbsafari klare konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene. –En stilling ledig-annonse hos Jobbsafari distribueres også på våre sider i Danmark og Sverige, og prisen er den samme som hos våre konkurrenter hvor annonsen bare vises i Norge, forteller han, og legger til at Jobbsafari til sammen har om lag 720.000 ukentlige besøk i de tre landene.

Selv om arbeidsmarkedet i Danmark er langt bedre enn i EU for øvrig, er arbeidsledigheten stigende. I Norge forventer NAV at det vil skapes om lag 100.000 nye jobber de nærmeste årene. Flere økonomer peker på at Norge er helt avhengig av fortsatt høy arbeidsinnvandring. Og nettopp i dette skjæringspunktet mener Christensen at Jobbsafari har store konkurransefortrinn. –Gjennom våre inter-skandinaviske databaser kan vi gi norske bedrifter tilgang til et mangedoblet antall kandidater til ledige stillinger, sier han. Christensen forteller videre at Jobbsafari har gjort analyser om danskers mobilitet i forhold til arbeidsmarkedet i Norge. –Og nå er vi i full gang med tilsvarende analyser av svenske arbeidstakere, som vil gi nyttig kunnskap om svensker tilbøyelighet til å flytte til Norge, avslutter han.

Pressekontakter


Selskap

Jobbsafari
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg, Norge

  +45 38 32 33 87

http://www.jobbsafari.no

Motta nyheter fra Jobbsafari.no via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire