Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
11/01-13   -   Pressemeldinger

Jobbsafari er Achilles JQS-godkjent leverandør til offshore-industrien

Jobbsafari er kvalifisert til å levere rekrutteringstjenester til olje- og gassindustrien i Norge. Selskapet mottok nylig godkjenning i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for leveranser til operatørselskaper og hovedkontraktører i offshore-industrien.

Achilles Felles Kvalifikasjonsordning for offshoreindustrien er en ordning hvor leverandører gis mulighet til å søke om prekvalifisering for leveranser til operatørselskaper og hovedaktører innen offshorenæringen. Ordningen er utviklet for å dekke de fleste anskaffelsesbehov hos de deltakende selskapene, og det er de deltakende selskapers målsetting å opprette de fleste tilbyderlister med basis i denne kvalifikasjonsordningen.

Deltakende selskaper i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning er de fleste og viktigste aktørene i norsk olje- og gassindustri. Driften av ordningen ledes av en styringsgruppe hvor samtlige selskap som deltar i ordningen er representert.

For Jobbsafari åpner godkjenningen for leveranser til et betydelig marked i Norge, og administrerende direktør Henrik Christensen karakteriserer kvalifiseringen som et kvantesprang for selskapet i det norske marked. –JQS-godkjenningen gir oss mulighet til å konkurrere i et særdeles viktig marked. Offshoreindustrien i Norge er samlet sett så stor at en etablering her kan gi oss et skikkelig fotfeste i det norske marked, sier han.

Dette er Jobbsafari:
Jobbsafari er del av Skandinavias største database over ledige stillinger og jobbsøkere. Selskapet er også representert i Sverige, og med representasjon i alle de tre skandinaviske land, står selskapet rustet til å møte utviklingen mot et stadig mer inter-skandinavisk arbeidsmarked med økende mobilitet. I Skandinavia har selskapet totalt om lag 60.000 ledige stillinger i portalen og 100.000 CV’er fra jobbsøkere. Selskapet er også representert i det øvrige Europa.

Pressekontakter


Selskap

Jobbsafari
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg, Norge

  +45 38 32 33 87

http://www.jobbsafari.no

Motta nyheter fra Jobbsafari.no via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire