Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
14/01-13   -   Pressemeldinger

Jobbsafari styrker IKT-satsning i Norge

Vil rekruttere dansker og svensker til norske bedrifter

Jobbsafari styrker satsningen på IKT-sektoren og vil lokke danske og svenske kandidater til å søke på stillinger i Norge. Godt nytt for norske bedrifter, mener rekrutteringsselskapet.
Jobbsafari er gjennom det danske eierselskapet Jobindex, del av Skandinavias største database over ledige stillinger og jobbsøkere. Mer enn 290.000 personer i de tre skandinaviske landene abonnerer på epost-overvåking av stillingsmarkedet, og databasen inneholder totalt over 100.000 CV’er fra de tre landene.

Gjennom flere år har selskapet i Danmark bygget opp betydelig kompetanse innen IKT-sektoren, en kompetanse som nå skal overføres til Norge. Jobbsafari har rekrutteringskonsulenter med særlig IT-kompetanse, og tekstforfattere som vet hvordan man kommuniserer med IKT-kandidater. Nå skal denne kompetansen benyttes til å skape interesse for ledige stillinger i Norge, hos danske og svenske IKT-kandidater.

Det norske arbeidsmarkedet skiller seg vesentlig fra det øvrige Europa, idet den største utfordring i Norge akkurat nå er mangelen på tilgang til kompetent arbeidskraft. Redaktør Trygve Hegnar i Finansavisen skrev på lederplass nylig at hadde det ikke vært for arbeidsinnvandringen og derav følgende konkurranse om arbeidsplassene, ville trolig det norske lønnsnivået tatt helt av, med de katastrofale følger det kunne fått.

Administrerende direktør i Jobbsafari, Henrik Christensen peker på at det er ledige kandidater både i Danmark og Sverige og at dette bør være godt nytt for norske bedrifter. –Gjennom våre inter-skandinaviske databaser kan vi gi norske bedrifter tilgang til et mangedoblet antall kandidater til ledige stillinger, sier han. Han forteller videre at Jobsafari har analysert danske jobbsøkeres mobilitet og preferanser i forhold til ny jobb. –Vi vet hva som skal til for at dansker skal søke jobb i Norge, og vi kjenner deres preferanser i forhold til både lønn og andre vilkår, avslutter Christensen.

Dette er Jobbsafari:
Jobbsafari er del av Skandinavias største database over ledige stillinger og jobbsøkere. Selskapet er også representert i Sverige, og med representasjon i alle de tre skandinaviske land, står selskapet rustet til å møte utviklingen mot et stadig mer inter-skandinavisk arbeidsmarked med økende mobilitet. I Skandinavia har selskapet totalt om lag 60.000 ledige stillinger i portalen og 100.000 CV’er fra jobbsøkere. Selskapet er også representert i det øvrige Europa.

Pressekontakter


Selskap

Jobbsafari
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg, Norge

  +45 38 32 33 87

http://www.jobbsafari.no

Motta nyheter fra Jobbsafari.no via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire