Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
30/10-06   -   Pressemeldinger

Spesialkomponert musikk brukes til behandling av stress og angst

MusiCure 6, "Waves", nå i salg på norske apoteker

Nu kommer den sjette CD-en i serien "MusiCure - musikk som medisin" av komponisten Niels Eje. Utgivelsen har fått tittelen "Waves", og det gjennomgående temaet er vann i bevegelse. Fenomenet skildres i en rekke lydbilder med dokumentert beroligende og stressdempende effekt.

Verdens første spesialkomponerte og vitenskapelig dokumenterte musikk.
MusiCure er resultatet av mer enn 8 års arbeid, hvor komponisten Niels Eje i samarbeid med forskere fra de nordiske land og USA, har utviklet og dokumentert en spesiell musikkform. Musikken benyttes i behandlingen ved sykehus, institusjoner, klinikker, i bedrifter og så videre, som et effektivt middel mot blant annet stress.
Det er forskergruppen Musica Humana under ledelse av overlege Per Thorgaard, som siden 1998 har gjennomført kliniske studier med Niels Ejes musikk og dokumentert en overbevisende positiv effekt på mer enn 5000 pasienter. Studiene er gjennomført med støtte fra Egmont-fondet.

Egen artikkel av Musica Humanas norske representant, Dr. Audun Myskja
I boken som følger med CD-en "MusiCure 6, Waves" finner du en artikkel av det berømte norske "ikonet" innen behandling med musikk, lege og musikkterapeut Audun Myskja. Artikkelen omhandler "Støy og musikk" – hva støy gjør med oss og hvordan man ved hjelp av spesielt utvalgt musikk kan lindre støyplagene som vi alle blir påvirket av til daglig. Audun Myskja er blant annet forfatter av boken "Den musiske medisin", som nå er oversatt til flere språk. I tillegg er han meget aktiv som behandler, foredragsholder, underviser og leder av sitt eget "Senter for Livshjelp" i Ski.

Nye forskningsresultater og bruksområder
I USA er interessen for MusiCure økende etter at det er lagt frem nye forskningsresultater ved Northwest Medical Centre i Seattle, Washington. Her har undersøkelser med den spesialkomponerte musikken blant annet vist at det er mulig å redusere angstnivået hos hjertepasienter til en tredjedel. Forskningsresultatene ble presentert på verdens største sykepleiekonferanse i Toronto i juli 2006, og forventes publisert senere i år i det anerkjente legetidsskriftet "Critical Care Nursing".
Mange private behandlere innen områder som fysioterapi, odontologi, stress management, barneterapi og så videre, benytter nå MusiCure som en aktiv del av behandlingen.

Unike naturopptak – lyd og bilder
En viktig faktor og basis i tilblivelsen av MusiCure, er unike opptak av naturlyder i omgivelser helt uten bakgrunnsstøy. Komponisten Niels Eje reiser selv rundt i verden og tar opp naturlyder på steder med perfekte betingelser for helt "rene" naturmiljøer, uten all støyen som omgir oss i hverdagen.
Utvalgte locations hvor naturlydene tas opp, blir også festet til filmrullene med tanke på flere audiovisuelle produksjoner, som vil få samlebetegnelsen "MuViCure" (Music & Visual Cure). MuViCure representerer et helt nytt behandlingskonsept hvor Niels Ejes musikk smelter sammen med unike bilder av fotografen Bjørn Wennerwald, og konseptet blir for tiden klinisk testet ved flere sykehus i Danmark og USA.

"Waves" har vann i bevegelse som overordnet tema
Den nye utgivelsen "MusiCure 6, Waves" handler om vannet som omgir oss, og tradisjonelt har lyden av vann i bevegelse en meget beroligende effekt på de fleste mennesker. Med dette som utgangspunkt tar de enkelte komposisjonene på "Waves" lytteren med på en reise i ulike vannverdener, som hver enkelt representerer essensen av roen, hvilen og den avstressende effekten som lyden av vann formidler.
Det har tatt mer enn et halvt år å lage "Waves". Produksjonen inneholder mange dimensjoner av musikk og lyd, som til sammen skaper lydbilder med dype perspektiver og naturopptak fra steder som blant annet La Gomera, Seychellene samt skoger, kystområder og elver i Skandinavia.

Kort om komponisten Niels Eje
Niels Eje er utdannet oboist og komponist fra Musikk-konservatoriet i Danmark, og var på 1980-tallet blant annet ansatt som solooboist i Danmarks Radios Symfoniorkester.
Fra 1990 valgte Niels Eje å gå sine egne veier og arbeide på heltid som komponist, arrangør, solist og kammermusiker i Danmark og andre land. Siden konservatorietiden har Niels Eje mottatt en rekke internasjonale priser og legater. I 1998 fikk han sammen med overlegene Lars Heslet og Per Thorgaard, spesialstøtte fra Egmont-fondet til å sette i gang prosjektet "Musica Humana", som danner grunnlaget for utgivelsen av MusiCure
Niels Eje har skrevet musikk til blant andre James Galway, Safri Duo og Trio Rococo, samt til flere film- og teaterprosjekter. Som oboist har han medvirket på mer enn 40 CD-innspillinger av alt fra klassisk symfonisk musikk til utgivelser med artister som Miles Davis, Palle Mikkelborg, Niels-Henning Ørsted Pedersen og Trio Rococo.

MusiCure selges kun gjennom apotekene i Danmark og Norge.
I Norge gjennom : Apotek 1, Vitusapotek, Ditt Apotek

Lenke til musikk:
www.musicure.com

Lenke til Musica Humana:
www.musicahumana.dk

Pressekontakter


Selskap

Gefion Records/Musica Humana Research
Geelsskovvej 29
2830 Virum, Norge

  (+45) 45 85 49 48


Motta nyheter fra Gefion Records/Musica Humana Research via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire