Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
04/02-08   -   Pressemeldinger

Huden har bruk for hjelp om vinteren

Vinteren er høysesong for kløe og utslett blant norske barn. Den lave luftfuktigheten og kunstig varme fra radiatorer på skoler og i barneværelset tørker ut huden. Det kan resultere i eller forverre barneeksem, som rammer ca. hvert 5. norske barn. Hva kan man gjøre for at unngå dette scenarioet?

Svar på dette – og mye annet – kan man finne på den nye hjemmesiden Huddoktor.no, som nettopp er blitt lansert av en gruppe hudspesialister. Med bare et museklikk kan nordmenn få spesialistråd og -veiledning om hvordan man unngår håndeksem, om en fargeendring av en føflekk gir grunn til bekymring, eller om et ubehagelig utslett er et symptom på psoriasis.

"I Norge besøker hver 10. pasient allmennlege på grunn av et hudproblem, slik som atopisk eksem, psoriasis, allergisk eller irritert eksem eller sopp. Det er relativt få dermatologiske spesialister og lang ventetid på opptil flere måneder, så behovet for alternativ rådgivning vokser," forteller Cato Mørk, dermatolog og overlege ved Rikshospitalet i Oslo.

Derfor har Cato Mørk sammen med andre nordiske legespesialister samarbeidet med å samle dokumentert og relevant kunnskap om hud på Huddoktor.no. Han påpeker at denne rådgivningen ikke kan erstatte en reell legekonsultasjon, men kan tjene som et supplement og som kilde til midlertidige svar på akutte spørsmål.

Hjemmesiden kan også bidra til å gi bedre livskvalitet til mennesker med hudsykdommer. Helle Skaun, sykepleier på Rikshospitalet i Oslo, forklarer:

"Å ha en synlig hudsykdom er for mange pasienter en stor psykisk belastning som begrenser atferd og omgang med andre. Samtidig kan behandlingen være tidkrevende og vanskelig å akseptere for pasienten på grunn av estetiske ulemper som lukt og fettflekker på klærne. I en travel hverdag kan kommunikasjonen mellom pasienten og legen eller sykepleieren være utilstrekkelig i forhold til det behovet pasienten har for kunnskap om sykdom og behandling".

Helle Skaun har ofte hørt pasientene spørre etter en oversiktlig nettside som opplyser, inspirerer og motiverer pasientene til å gjøre livet med en hudsykdom lettere.

Hjemmesiden er en veiledning om de ni overordnede hudlidelsene; akne, atopisk eksem, hudkreft, håndeksem, sykdommer i hodebunnen, insektbitt, føflekkreft, psoriasis og soppinfeksjoner. Den gir svar på spørsmål om sykdommenes symptomer, behandling og den korrekte bruken av eventuell medisin. Dessuten deler en rekke pasienter med hudsykdommer av sine erfaringer.

Prescriba, som eier og har utviklet Huddoktor.no, har inngått en sponsoravtale med Astellas Pharma a/s.

Spesialister for uttalelser og kommentarer:
Norsk redaktør, dermatolog Cato Mørk: 23 07 22 21 (Norge)
Dansk redaktør, dermatolog Michael Heidenheim: (+45) 51 89 94 31 (Danmark)
Hjemmesidens grunnlegger og direktør i Prescriba A/S, Anna Lise Frier: (+45) 20 11 06 33

Pasienter til intervju:
Kontakt pressekoordinator Jeppe Matzen: (+45) 50 98 07 63 for kontakt med norske pasienter med for eksempel psoriasis, atopisk eksem, hudkreft eller føflekkreft.

Pressekontakter


Selskap

Prescriba
Symbion Science Park, Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Norge

  +45 50 98 07 63


Motta nyheter fra Prescriba via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire