Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
05/05-09   -   Pressemeldinger

Avisen Riksdag & Department velger talesynteseløsning fra Acapela Group til sin lydavisversjon

Da den svenske avisen Riksdag & Departement lette etter en enklere, raskere og mer økonomisk løsning for innlesing og distribusjon av sin lydavisversjon, som i første rekker henvender seg til synshemmede, valgte de en talesynteseløsning fra Acapela Group.

Riksdag & Departement, Sveriges politiske nyhetsavis, kommer ut med 38 nummer i året og har et opplag på 10 800 eksemplarer. Den innspilte lydavisen, et 60-minutters sammendrag av avisens innhold, ble tidligere distribuert på cd-er som ble sendt i posten.

Da avisen så seg om etter en mer effektiv og moderne løsning, var bruk av Internett og talesyntese et mulig alternativ. Blant alle tilbudene som kom inn, var det Acapela som hadde den beste totaltjenesten. Den gode kvaliteten på talesyntesen og den raske og fleksible produksjonsprosessen ble avgjørende faktorer da beslutningen ble tatt. Istedenfor bare å få et sammendrag av avisen, kan abonnenter som foretrekker å lytte istedenfor å lese, nå også få avisen i sin helhet.

¬– Vi velger å gå over til den nye, moderne teknologien med talesyntese, som er mer kostnadseffektiv enn tidligere metoder, og som dessuten holder svært høy kvalitet, sider avisens sjefsredaktør Nils Funcke.

Papirutgaven av avisen kommer ut på mandag i utgivelsesuken, og lydavisen skal være tilgjengelig senest onsdagen etter. Det hele skjer ved at avisredaksjonen leverer en pdf-fil av det kommende nummeret til Acapela fredagen før papirutgaven kommer ut. Acapela oppretter deretter lydavisen ved hjelp av talesyntese, stemmen Elin eller Erik, og leverer den senest to virkedager senere. Abonnentene kommer til å kunne laste ned lydavisen i DAISY- eller mp3-format, enten fra www.rod.se eller via en lenke som sendes ut per e-post. Den kommer også til å sendes ut på cd til dem som måtte ønske det. Leserne, eller rettere sagt lytterne, kan altså laste ned en mp3-fil av avisen og dermed lytte til den for eksempel på mobiltelefonen eller på mp3-spilleren.


– Vi er veldig glade over samarbeidet med Riksdag & Departement.
Ved hjelp av talesyntese, der kvaliteten har blitt merkbart forbedret de siste årene, og ny teknologi for fremstilling av lydaviser, kommer stadig flere mennesker til å få tilbudt muligheten til å lytte til avisen sin når de for eksempel kjører bil eller bane. Det er altså ikke bare synshemmede som vil dra fordel av denne utviklingen, mener Lars-Erik Larsson, administrerende direktør i Acapela Group.

Om Riksdag & Departement

Med 38 nummer i året dekker avisen Riksdag & Departement hvert skritt i den politiske prosessen, fra forslag til ferdig beslutning. Avisen går ikke glipp av noen ting i den politiske prosessen som fører frem til nye lover. Avisen rapporterer om alle direktiver som er til utredning, utredningenes forslag, utredninger fra departementene, regjeringens proposisjoner og Riksdagens beslutninger. R&D holder også øye med EU: Ministerrådet, Parlamentet, Kommisjonen og Domstolen. Riksdag & Departement har blitt utgitt siden 1939. Riksdagen er administrativt ansvarlig for avisen, men har ingen innflytelse på avisens innhold. Riksdag & Departements sjefsredaktør Nils Funcke ble tildelt Sveriges advokatsamfunds journalistpris i 2008. Avisen har ifølge juryens begrunnelse blitt "en interessant og informativ publikasjon som gir en bred dekning av juridiske spørsmål". Nærmere informasjon på www.rod.se. Denne informasjonen er hentet fra www.rod.se.

Om Acapela Group

Ledende i Europa innenfor stemme- og taleteknologi samt spesialist på utvikling og implementering av naturlige talegrensesnitt. Acapelas taleløsninger har blitt integrert i en lang rekke ulike tjenester og applikasjoner, som for eksempel talesvartjenester, talende nettsteder, multimedia, lesehjelpemidler for synshemmede m.m. Acapelas taleløsninger, talesyntese eller tekst-til-tale (TTS) og talegjenkjenning (ASR), tilbys på 25 språk og med over 50 ulike stemmer.

Hvis du vil ha mer informasjon, gå til: www.acapela-group.se

For å se eksempler på hvordan tekst-til-tale kan brukes i interaktive nettapplikasjoner, talende e-kort m.m., ta en titt på Acapelas sprudlende forsøksverksted: www.acapela.tv

Pressekontakter


Selskap

Acapela Group Sweden AB
PO Box 1328
171 26 Solna, Norge

  +46 8 799 86 05


Motta nyheter fra Acapela Group Sweden AB via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire