Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
30/10-09   -   Pressemeldinger

Enestående TV-samarbeid fyller 50

Trykk ineholder:
1. Pressemelding på Nordvisions 50 års jubileum 29.10.2009
2. Bakgrunnsinformasjon for gratis bruk
3. Sammendrag av betydelige nordiske co-produksjoner i 50 år
4. Meninger fra NRK og de andre nordiske TV-bolag
5. Direkte telefonnummer til styremedlemmer fra SVT, NRK, YLE, RUI og DR.
6. Link til trykk materiale, inkludert bilder fra TV-programmer: http://www.nordvision.org/til_presse/

Nordvision har vært selve hjørnesteinen i det nordiske TV-samarbeidet helt fra den spede begynnelsen i 1959. Samarbeidet har gitt seere i de fem nordiske landene TV-produksjoner som Fleksnes, Fanny og Alexander, MGP Nordic, Kontrapunkt og Ørnen.
I dag er samarbeidet større enn noensinne tidligere.

Aldri har de nordiske allmennkringkasterne samarbeidet så mye på kryss og tvers som de gjør i dag. Antall samproduksjoner vokser for hvert år. Det samme gjør antall sendetimer. Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark sender til sammen mer nordiskprodusert TV enn noensinne tidligere.

Forklaringen er enkel. Ved å gå sammen, får de enkelte allmennkringkasterne muligheter til å produsere mer, bedre og billigere. De forskjellige TV-stasjonene utveksler dessuten programmer på tvers av landegrensene. Populært sagt får man fem programmer hver gang man betaler for ett.

Slik har det vært siden Nordvision ble stiftet av fire nordiske allmennkringkastere tilbake i november 1959. Det var svenske SVT (den gang SR), norske NRK, finske YLE og danske DR som deltok på det første møtet i Stockholm. I 1966 kom islandske RUV med i samarbeidet.

Samarbeidet er enestående og det finnes ingen andre tilsvarende samarbeid med så gode resultater andre steder i verden. Felles kultur og historie og mange likhetstrekk mellom de nordiske befolkningene er hovedforklaringen på at samarbeidet har kunne vokse seg sterkt. Internt har medarbeiderne hos de forskjellige partene kunne utveksle erfaringer og stalltips fordi man ikke er konkurrenter, men faktisk samarbeidspartnere.

For de nordiske seerne har Nordvision-samarbeidet levert en lang rekke programmer som har bidratt til å forme en felles nordisk identitet. Mange voksne husker kanskje den karismatiske svenske programlederen Sten Broman i det klassiske musikkspørreprogrammet Kontrapunkt, og mange vil trekke på smilebåndet når de tenker på en selvtilfreds norsk ungkar ved navn Marve Fleksnes.

Samarbeidet har favnet over praktisk talt alle programområder, fra underholdning, barne-TV, fakta, nyheter og ikke minst TV-drama. Hvem husker ikke Bergman-klassikeren Fanny og Alexander, eller Utvandrerne som kom enda tidligere? I de senere årene har nordisk TV-drama blitt vist på tvers av landegrensene i beste sendetid og med rekordhøye seertall. Krimserien «Ørnen» hadde en seerandel som var nesten like høy i de øvrige nordiske landene som i Danmark. Nordisk TV går faktisk så godt at den mest populære programlederen i Sverige i dag er en nordmann.

TV-sjef Arne Helsingen med ansvar for det nordiske TV- og mediesamarbeidet sier:
«Samarbeidet har gitt mye programinnhold som særlig i de senere år har betydd mye med utvidelsen av antall kanaler. Nordiske programmer har i
de senere år hatt en stadig større verdi i prime time-programsettingen av NRK1 og NRK2. Nordiske programmer er attraktivt innhold for norske seere og betydningen av programutveksling og samproduksjon er viktig, og vil bli enda viktigere i fremtiden tror jeg», sier Arne Helsingen.

Nordvisions generalsekretær, Henrik Hartmann, sier dette om samarbeidet: «3600 TV-programmer i året taler sitt tydelige språk. Den store gevinsten fra samarbeidet vårt er at den felles summen er større enn det den enkelte legger inn i samarbeidet. Fordelen med samarbeidet er også at vi med kreative partnere kan tenke nytt og annerledes, og det er helt sentralt i forhold til de utfordringene allmennkringkasterne i Norden står overfor i dag».

DR:
Lars Grarup
+45 3520 4000

SVT:
Thomas Nilsson
+ 46 8 784 8946
+ 46 70 607 3915

NRK
Arne Helsingen
+47 23 04 8989
+47 408 56 975

YLE:
Ingegerd Pesonen
+358 9 1480 2844
+358 40 500 4823

RUV:
Bjarni Gudmundsson
+354 515 3700

YLE/FST5:
Gunilla Ohls
+358 9 1480 2836
+358 40 557 0097

Pressekontakter


Selskap

Nordvision - DR Byen
Emil Holms Kanal 20
DK-0999 København C., Norge

  + 45 24 24 83 05


Motta nyheter fra Nordvision - DR Byen via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire