Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
27/04-10   -   Pressemeldinger

Pilot-prosjektet "KOLS-KOFFERTEN"

Som første sted i verden, utenom Danmark, skal nå "KOLS-kofferten" tas i bruk i Norge. Pilotprosjektet er banebrytende både med tanke på teknologi, pasientbehandling og samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten.

Pressen inviteres herved til den offisielle åpningen av prosjektet og demonstrasjon av KOLS-koffert.

Tid: Onsdag 28. april 2010 kl 12.00
Sted: Eigersund sjukehus, møterom 2. etasje.

Prosjektet vil bli presentert av adm.dir. Kurt Christensen fra firmaet Medisat.
Prosjektleder Johannes Bergsåker-Aspøy vil redegjøre for prosjektet ved Dalane DMS.
Prosjektet blir offisielt åpnet og demonstrert i praksis.

Pressen vil få møte alle impliserte til egne samtaler.

Se eget vedlegg for mer informasjon om prosjektet.

Kontaktperson:

Johannes Bergsåker-Aspøy, fagsjef ved Dalane DMS, tlf. 90 64 27 47

Pressekontakter


Selskap

Medisat A/S
Rugårdsvej 55
5000 Odense C, Norge

  +45 70 21 60 70


Motta nyheter fra Medisat A/S via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire