Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
31/05-10   -   Pressemeldinger

PhotoBox bruker Neolane for å sette i gang en innovativ kampanje for relasjonsmarkedsføring, og hjelpe veksten i Europa

PhotoBox, den europeiske markedslederen innen fremkalling, deling og lagring av foto online, setter sin lit til Neolanes plattform for å designe og lede sitt program for relasjonsmarkedsføring i 15 europeiske land.

PhotoBox er den europeiske markedslederen innen fremkalling, deling og lagring av foto online, med nesten 8 millioner medlemmer i 15 land. PhotoBox forfølger en europaomfattende strategi, som tar med i betraktning de forskjellige nivå av modenhet av Internett i de forskjellige land, samtidig som en enhetlig markedsføringsbase blir satt sammen. I tillegg utvikler selskapet en strategi for sterke kunderelasjoner gjennom markedsføringskampanjer som målretter lønnsomhet og vekst, ved å fokusere på både eksisterende og potensielle kunder.

PhotoBox har benyttet seg av Neolanes plattform siden 2007, og:

- deler, målretter og personliggjør alle sine relasjonsprogrammer,

- øker effektiviteten til markedsføring ved å personliggjøre hver melding,

- øker produktivitet gjennom automatisering av markedsføringskampanjer,

- deler enkelt de beste fremgangsmåtene mellom de 15 landene, og sammenligner kampanjenes ytelse,

- gjør sine team selvstendige og mer kreative ved å la dem gå øyeblikkelig fra en ny markedsføringsidé til handling,

- øker antallet kampanjer som kan gjennomføres av samme antall medarbeidere

"Neolane bidrar til selskapets suksess; det er et uunnværlig verktøy i vår europeiske utviklingsstrategi. Med Neolanes markedsføringsplattform har vi mangfoldiggjort antallet innovative kampanjer, og fått en betydelig økning i både konverteringsrater og grad av tilfredshet", sier en fornøyd François Le Lay, Business Intelligence Manager hos PhotoBox.

Ved å bruke Neolane, har PhotoBox skapt innovative kampanjer for å vinne kunder, bygge opp kundelojalitet, og beholde eksisterende kunder. For å styrke tilgangen av nye kunder og utvikle kundelojalitet, har selskapet iverksatt en automatisert og 100 % personliggjort tilnærming for å gjøre registrerte brukere av siden til kjøpere. Denne tilnærmingen starter med å sende den potensielle kunden en målrettet og personliggjort innledende tilbud (profil, språk, tilbud og melding), med flere gjentakende utsendelser programmert den første måneden. Gjennom denne tilnærmingen har antallet kunder som har dratt nytte av det innledende tilbudet økt med 16 %, og med en grad av tilfredshet på nesten 94 %.
PhotoBox har også automatisert sine scenarioer for å beholde kunder, tiltenkt kunder som oppretter Photo Books uten å kjøpe dem, som av og til går fra sine Photo Books i handlekurven. Disse scenarioer er basert på veldig personliggjorte automatiserte påminnelser via e-post, som presenterer tjenesten til kunden, og forenkler kjøpet. Resultatene er utmerkede: åpningsraten av e-poster er 2 til 3 ganger høyere, og responsraten har økt med 50 %.

I tillegg bruker PhotoBox Neolanes mid-sourcing® metode, et alternativ til metodene insourcing og outsourcing. Dette lar de mest tekniske vanskelige operasjoner bli satt vekk fra Neolane, som operasjoner for utsending av e-poster, ledelse av leverbarhet og sporing av kampanjer, samtidig som det blir beholdt kontroll over spesialiserte sterke merverdiområder, som design av kampanjer eller databasen. Selskapet har til hensikt å overvåke og øke sitt omdømme innen markedsføring, og også å øke suksessraten for e-poster og dermed kjøpsraten og omsetningen.

"Vi valgte Neolane etter en analyse av vår tidligere situasjon. Tidligere, når hver enhet styrte sin egen database og brukte forskjellige modeller, var faktisk ikke våre markedsføringsdatabaser og Internettsider synkronisert. Derfor var ikke styringen av abonnement ikke pålitelig, spesielt når det gjelder frafalte kunder. I tillegg arbeidet hver enhet med forskjellige tjenesteleverandører, noe som ikke lot oss bruke vår strategiske visjon. Derfor var Neolane perfekt egnet for våre målsetninger, noe som var å ha mer koherens og mer funksjonalitet i våre kampanjer, samtidig som vi begrenset kostnadene", sier François Le Lay

I dag er prosjekter for utvidelse i full sving, og PhotoBox ønsker:

- å innlemme i verktøyet, nye land der selskapet har tenkt å starte opp,

- å inkludere SMS-kanalen i sin markedsføringsstrategi, for å gå over til ekte krysskanals kampanjer,

- å bruke automatisert styring av tjenestemeldinger; for eksempel: kunden vil motta meldinger når et produkt er i produksjon, eller beskjeder angående levering,

- å utvikle markedsføringskampanjer i servicebyråer til underleverandører og samarbeidspartnere.

Om Neolane
Neolane utvikler programvare til strategisk bruk innen markedsføringsledelse og kommunikasjon, noe som ivaretas gjennom én eneste integrert markedsføringsplattform. Dette muliggjør samhandling, individuell tilpasning, automatisering, utførelse og måling av all type kommunikasjon i alle tradisjonelle og mobile kanaler.
Neolane-løsningen forener de funksjonene som er nødvendige for strategisk og operativ ledelse; håndtering av informasjon til kunden, tilegnelse og omgjøring av prospekter, gjennomføring av markedsføringskampanjer i flere kanaler, automatisering av forvaltningsrelaterte meldinger, verktøy for individuell tilpasning av innhold og tilbud, analytiske funksjoner og rapportering. En sentralisert forvaltning av planer, budsjetter og markedsføringsressurser samkjører og optimerer alle virksomhetsrelaterte prosesser.
Mer enn 200 storkunder og ledere i SMB-segmentet innen deres marked i Frankrike og internasjonalt har vist Neolane tillit for å øke produktiviteten og kartlegge nye vekstkilder, noe som er mulig gjennom en innovativ og skreddersydd markedsføring i flere kanaler: Tele2, Stadium, Widerøe, Accor, Alcatel-Lucent, Sephora, Scandinavian Airlines, Canon, RueDuCommerce, Voyages-sncf.com, Meetic, Axa Banque, Dexia, Orange, EMI Music, Ouest-France, Fnac, TUI (Nouvelles Fronti ères), Nestlé / Nespresso, CanalCE, Société Générale og Skyrock.

For mer informasjon, besøk nettsiden: www.neolane.com

Pressekontakter


Selskap

Neolane Nordic
Hyldegaardsvej 56
2920 Charlottenlund, Norge

  +33 1 55 02 14 53


Motta nyheter fra Neolane Nordic via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire