Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
09/06-11   -   Pressemeldinger

Visste du at du får flere deltagere ved å benytte elektronisk invitasjon og påmelding?

Hvorfor ?

Hovedårsaken er at man ved å bruke denne type løsninger tidligere blir "tvunget" til å tenke gjennom hvem man ønsker å invitere, og hvordan man kan skaffe til veie skikkelige e-post adresser. I tillegg er det selvsagt enklere for deltagerne å melde seg på, og ingen påmeldinger kommer på avveie pga sykdom, fravær eller lapper som har blitt borte.

Proviso WebCon er en komplett, elektronisk løsning for invitasjoner, påmelding og deltagerhåndtering ved planlegging, organisering og gjennomføring av alle type aktiviteter.

Du som arrangør

- Reduserer kostnader
- Reduserer tidsbruk
- Får bedre kontroll
- Får flere deltagere

Og du får mer igjen for investeringenÂ…

Gjennom Proviso WebCon kan du elektroniske styre invitasjoner, påmelding/registrering, betaling, deltagerhåndtering, e-post/sms-utsendelser og evaluering av alle bedriftens aktiviteter.

Utsendelser kan planlegges og utarbeides i forkant og sendes på forhåndbestemte datoer.
Alle nye arrangementer kan enkelt produseres ved hjelp av skreddersydde maler, med bedriftens egen profilering. All historikk lagres i databasen og det er enkelt å gjenbruke tidligere produserte arrangementer.

La Proviso WebCon gjøre jobben, så kan du fokusere på innhold og gjennomføring!

Pressekontakter


Selskap

Proviso Holding AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  22147250


Motta nyheter fra Proviso Holding AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire