Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
02/11-11   -   Pressemeldinger

86,5 % av alle virksomheter brukte virtualisering i en eller annen grad

Veeam Software, den innovative leverandøren av VMware-databeskyttelse, katastrofegjenoppretting og VMware-administrasjonsløsninger for virtuelle datasentermiljøer, offentliggjorde i dag sin kvartalsmessige V-index-oppdatering. V-index er å finne på www.V-index.com, og er en gratis ressurs som sporer penetreringsgraden av virtualisering i servereiendommen til virksomheter som driver i stor skala. For å gi ytterligere innsikt i hovedtendensene som driver virtualiseringspenetreringen, har V-index dette kvartalet blitt oppdatert til å inkludere virksomheters bruk av virtuelle skrivebordsinfrastrukturer og faktorer som virker inn på endringer i kjøp av hypervisorer.

“Denne nyeste offentliggjøringen av V-index-dataene viser tendensen mot sameksistens av hypervisorplattformer," sier Ratmir Timashev, administrerende direktør i Veeam Software. “Dette ser vi enda tydeligere i to ytterligere tendenser vi bestemte oss for å spore etter tilbakemelding fra det bredere virtualiseringsmiljøet i etterkant av forrige V-index. For det første har skrivebordsvirtualisering fått økt relevans, og mange virksomheter velger et utvalg av løsninger fra store forhandlere. For det andre ser man at større utvalg på markedet fører til at kunder aktivt velger å endre kjøpsmønstre i tilknytning til virtualisering."

De viktigste funnene i Q3 2011 V-index ser du nedenfor: Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, kan du gå inn på http://www.v-index.com/full-report.html.

• Den gjeldende V-index-penetreringsgraden er 38,9 %. Dette betyr at 38,9 % av alle servere i virksomhetene som deltok i undersøkelsen var virtuelle, og 86,5 % av alle virksomheter brukte virtualisering i en eller annen grad.

• Gjennomsnittlig antatt konsolideringsgrad for virtuelle maskiner i forhold til en fysisk vert er 9:1, dvs. at virksomheter i gjennomsnitt mener at hver av deres fysiske verter er vert for 9 virtuelle maskiner. En beregning av graden av virtuelle maskiner i forhold til fysiske verter for hver individuelle virksomhet viser imidlertid at den faktiske gjennomsnittlige konsolideringsgraden bare er 5:1.

• Av virksomhetene som bruker servervirtualisering bruker 84 % VMware, 43 % bruker Microsoft Hyper-V, 53 % bruker Citrix Xen og 16 % bruker andre hypervisorer. Og blant virksomhetene som bruker skrivebordsvirtualisering bruker 75 % VMware, 45 % bruker Microsoft Hyper-V, 56 % bruker Citrix og 7 % bruker andre hypervisorer.


• 38 % av virksomhetene som bruker servervirtualisering, og 34 % av dem som bruker skrivebordsvirtualisering, har planer om å skifte ut sin primære hypervisor i løpet av de neste tolv månedene. Hovedbekymringene som styrer denne utviklingen for begge typer av virtualisering er: bekymringer om kostnader, lisensieringsmodeller, samt funksjonene og modenheten andre hypervisorer kan tilby. Hvis du vil ha mer informasjon om slike bekymringer, kan du gå inn på http://www.v-index.com/full-report.html.

• Forretninger har identifisert flere barrierer for økt virtualiseringspenetrering:
o 36 % uttrykte bekymringer om pålitelighet
o 34 % uttrykte bekymringer om programytelse
o 33 % uttrykte bekymringer om sikkerhetskopiering og gjenoppretting
o 32 % uttrykte et behov for å vente på en maskinvareoppdatering før utnyttelse
o 31 % uttrykte bekymringer om administrasjon av den virtuelle eiendommen

• 81 % av virksomheter som bruker virtualisering, forventer at deres virtualiserte servereiendom kommer til å vokse i løpet av de neste tolv månedene.

Om V-index
V-index ble utført i 3. kvartal i 2011 via en undersøkelse av 578 virksomheter som driver i stor skala i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Studien ble gjennomført av Vanson Bourne, et uavhengig selskap for markedsundersøkelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå inn på www.V-index.com.

Pressekontakter


Selskap

www.veeam.com
www.veeam.com
www.veeam.com, Norge

  +46708 150350


Motta nyheter fra www.veeam.com via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire