Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
05/06-03   -   Pressemeldinger

Danske WebProof invitert til Seybold

BW i Roskilde, som har utviklet Internett- korrekturprogramvaren WebProof, har nok en gang dokumentert at selv et mindre dansk programvarehus kan gjøre seg bemerket ute i verden.

IBW er invitert til å komme og fortelle om WebProof, som Seybold har funnet å være så nyskapende at de vil ha det med på konferansen.

Seybold, som er verdenskjent for å ha fingeren på pulsen innen grafisk produksjon, avholder sin årlige konferanse i Amsterdam den 11-13. juni. Hit kommer fra hele verden alle som vil ha den ferskeste kunnskapen om nyutvikling og fremtiden hva PDF og grafisk produksjon angår.

Kortere produksjonstid og forbedret økonomi er den målbare gevinsten som reklamebyråer, eksportvirksomheter, magasiner og andre med grafisk produksjon oppnår med WebProof.

WebProof brukes allerede av mange kjente brukere som Lego, B&O, Aller, NP3, EnVision, Toll- og skatteetaten, SAAB, Republica, SP3, Kunde, BodyShop, Formula 1 etc.

Med mer enn 100 lisenser i drift har også mange mindre virksomheter dratt økonomisk nytte av denne Internettbaserte gruppevaren, som ikke minst sluttkundene er begeistret for; nå kan de følge produksjonen 24 timer i døgnet, bare de har adgang til Internett.


Det har vist seg at IBWs ASP/vertstjeneste, som innebærer at en virksomhet kan være oppe og kjøre fra i morgen uten å investere en eneste krone i maskin- eller programvare, har vært en stor suksess.

Pressekontakter


Selskap

WebProof A/S
Rådhuspladsen 16
1550 København V, Danmark

  +45 46 32 68 68


Motta nyheter fra WebProof Norge via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire