Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
02/10-17   -   Pressemeldinger

Denne kompetansen trenger næringslivet i fremtiden

NHOs kompetansebarometer for 2017 er klart. Her svarer over 5500 bedrifter på hvilken kompetanse de trenger fremover. Svarene viser et økende behov for videreutdanning.

Økende behov for kompetanse
For fjerde år på rad, har NHOs medlemsbedrifter fortalt hvilken kompetanse de har behov for fremover. Undersøkelsen viser at 6 av 10 bedrifter har et udekket kompetansebehov. Dette er en 7% økning sammenlignet med fjoråret.

Digitalisering øker behovet for videreutdanning
Behovet for videre-utdanning og etterutdanning øker i takt med utviklingen i samfunnet generelt, og i de fleste yrker og bransjer er det viktig å holde seg faglig oppdatert. Årets kompetansebarometer viser at arbeidslivet generelt trenger et solid teknologiløft. 2 av 3 av bedriftene som har svart på årets undersøkelse, sier at de har planer om å digitalisere og automatisere de neste fem årene. Dette øker behovet for utdanning hos de ansatte.
– Kompetanse og utdanning vil være en nøkkel for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, sier Kristin Skogen Lund, Administrerende direktør i NHO.

Årets undersøkelse viser at det økende behovet for digitalisering ikke endrer behovet for kompetanse når det gjelder utdanningsnivå. Arbeidsgivere ser med andre ord for seg at arbeidsplasser ikke vil forsvinne, men at nye arbeidsoppgaver vil oppstå mens andre digitaliseres bort. Blant bedriftene med et udekket kompetansebehov, sier flesteparten at det er mest aktuelt å heve kompetansen til nåværende ansatte.

Mange fordeler
Faglig påfyll og videreutdanning via nettstudier kan være løsningen i en travel hverdag. Med utdanning via nettstudier, kan du ta videreutdanning for å bli tryggere i nåværende jobb, for å tilegne deg ny kunnskap til en annen stilling, eller for å starte i en helt ny retning.

Mange av de som tar videreutdanning får tildelt nye og mer interessante arbeidsoppgaver med mer ansvar etter fullførte studier. Med videreutdanning, sitter du også tryggere ved omstillinger og oppsigelser. - Videreutdanning er den beste investeringen du kan gjøre for deg selv og karrieren din. Du øker kompetansen, konkurranseevnen og gjør deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet, sier Wenche Halvorsen, aAdministrerende direktør ved NKI Nettstudier. - NKI tilbyr videreutdanning og etterutdanning innen en rekke fagområder, og du kan ta enkle kurs, større studium eller komplette utdanningsløp, avslutter hun.

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.

Relevant informasjon

Utdanning via nettstudier
https://www.nki.no/alt-om-nettstudier/om-nettstudier-hos-nki

Fagskole
https://www.nki.no/alt-om-nettstudier/studienivaa/fagskole


Pressekontakter

Cecilie Bryner
Markedssjef
  97090996

Selskap

NKI
Universitetsgata 10
0164 Oslo, Norge

  +47 67 58 88 00

http://www.nki.no/

Motta nyheter fra NKI via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire