Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
12/12-17   -   Pressemeldinger

Nytt forslag åpner opp for å ta utdanning mens man går på dagpenger.

Tidligere har man mistet retten til dagpenger når man tar utdanning. Dette kan det nå bli slutt på.

Dagens ordning er utdatert
Som et ledd i å omskolere og videreutdanne arbeidsledige, foreslår Ap nå at arbeidsledige skal kunne ta kurs og studier uten å miste retten til dagpenger. Dette forslaget får bred støtte i fagforeningene fordi de mener dagens ordning bidrar til langtidsledighet. Hovedregelen i dag, er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger. Bakgrunnen for dette er at den arbeidsledige ikke anses som en reell arbeidssøker så lenge han/hun er under utdanning. I følge Navs regelverk, er utdanning uforenelig med rett til dagpenger fordi det strider mot intensjonen med dagpengeordningen. Denne ordningen er ment for de som aktivt søker arbeid, ikke for de som er under utdanning.

Arbeiderpartiet mener at dagens regelverk er utdatert og at dette hindrer arbeidsledige i å ta videreutdanning og omskolering for å kunne komme raskere tilbake i jobb. Ap ønsker å legge til rette for mer fleksibilitet slik at arbeidsledige får mulighet til å omskolere- og kvalifisere seg for ledige jobber. Arbeiderpartiet foreslår at dagpengeordningen endres i den nye budsjettinnstillingen til arbeids- og sosialkomiteen. Denne innstillingen legges frem i begynnelsen av desember. – Det gjør vi fordi vi mener det er viktig at unge mennesker som i dag faller utenfor arbeidslivet, raskest mulig kan komme seg tilbake. For å klare det, trenger mange å øke kompetansen og få flere bein å stå på, sier Ap-stortingsrepresentant Arild Grande i til E24. Arbeiderpartiets forslag innebærer at man må være arbeidssøker, men at man vil kunne ta videreutdanning og omskolering mens man søker jobb.

Bred støtte fra fagforeningene
Ap får bred støtte av landets fagforeninger. Fagforeningene er opptatt av at medlemmer som er rammet av langtidsledighet på grunn av omstillinger i arbeidslivet skal ha en større mulighet til å komme seg tilbake ut i arbeidslivet. Et eksempel på dette er oljekrisen. Den har skapt et stort behov for omskolering blant tidligere ansatte i olje- og energisektoren. Med dagens ordning, må disse gi avkall på dagpengeordningen om de ønsker å omskolere seg for å stå bedre rustet til å søke stillinger i andre bransjer. Tall fra NITO (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon), viser at over 1000 av deres medlemmer har vært arbeidsledige i mer enn ett år. Blant disse, er det mange som har mistet oljejobbene og har et skrikende behov for omskolering.

Faglig påfyll
- I NKI har vi lang erfaring med å tilby ulike studier og kurs som går under videreutdanning, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør i NKI Nettstudier. - På mange av våre studier, kan du bygge videre på den kompetansen du allerede har, og tilegne deg ny, formalisert kunnskap for å gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet, fortsetter hun. Gjennom et bredt studietilbud via nettstudier, har man mulighet til å studere uten å måtte flytte på seg. Man studerer når - og hvor man vil og får formalisert kompetanseløftet. – Vi ønsker det nye forslaget varmt velkommen, da vi tror dette vil være et viktig ledd i å få arbeidsledige raskere tilbake i arbeidslivet, avslutter Halvorsen.

Kilder: nav.no og E24

Om NKI Nettstudier
NKI Nettstudier ble etablert i Norge allerede i 1959 og er i dag Nordens største fagskole på nett. I 2007 ble selskapet en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandør av utdanning og kurs. NKI har årlig rundt 10 000 studenter og tilbyr mer enn 330 studiemuligheter innen de fleste fagområder. NKI er levende opptatt av god nettpedagogikk og jobber kontinuerlig med tilrettelegging av best mulig fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder.


Relevant informasjon

Videreutdanning
https://www.nki.no/alt-om-nettstudier/studienivaa/videreutdanning-og-etterutdanning

Fagskokle
https://www.nki.no/alt-om-nettstudier/studienivaa/fagskole


Pressekontakter

Cecilie Bryner
Markedssjef
  97090996

Selskap

NKI
Universitetsgata 10
0164 Oslo, Norge

  +47 67 58 88 00

http://www.nki.no/

Motta nyheter fra NKI via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire