Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
13/07-16   -   Pressemeldinger

2015 var et godt år for Miinto! - RTL investerer enda flere midler i selskapet

Entreprenørvirksomheten Miinto har ferdigstilt årsregnskapet for 2015.Selskapet fortsetter veksten og leverer det beste resultatet på fire år. Et av Europas største mediekonsern, RTL, investerer samtidig enda flere midler i virksomheten. Investeringen kommer på bakgrunn av deres sterke tro på Miintos konsept og vekstpotensial.

2015 var et godt år for Miinto og virksomheten opplever fortsatt vekst på tvers av markedene, hvor klessalget i 2015 steg med 13 pst. sammenlignet med 2014, og antall ordre levert til butikkene steg til over 550.00 ordrer mot 489.000 i 2014. Det betyr at året ender med et positivt EBITDA-resultat, og en bunnlinje etter skatt på -2,2 mill. DKK, hvilket er en fremgang fra 2014 hvor bunnlinjen var -10,6 mill. DKK, og fra 2013 hvor bunnlinjen var -30,6 mill. DKK.
Dermed leverer Miinto sitt beste resultat på fire år og samtidig holder en sunn tosifret vekst hvert år. Den positive utviklingen i resultatet skjer på tross av store investeringer og valutakurssvingninger på den norske og svenske kronen. Dersom virksomheten hadde vært foruten valutasvingningene hadde klessalget vært på 17 pst.

Årsregnskapet for 2015 er også et resultat av en strategi selskapet igangsatte i 2013. Etter flere år med hurtig ekspansjon besluttet eierkretsen å bevise at konseptet bak Miinto er bæredyktig uten å være avhengig av ekstern kapital. Arbeidet innebar store reduseringer av omkostninger ved å stenge markeder som ikke var profitable. Virksomheten har samtidig foretatt massive investeringer i marketing og IT, en beslutning som Miinto nå begynner å se resultatet av.

Årets Entreprenør Jake Petersen kåret av Ehandelsforum, Administrerende direktør & partner i Miinto.no uttaler; "Jeg er meget tilfreds med Miintos fremgang. Det har vært avgjørende for oss at veksten er sunn, og at virksomheten vår er rustet for fremtidig vekst. Det gir et sterkt fundament å bygge videre på i 2016"
Petersen forteller så videre at;
"Vi har derfor også store forventninger til 2016. Vi forventer at den organiske veksten vil fortsette på tvers av alle markeder, og at vi kan høste flere frukter av de investeringene som har blitt foretatt. Det betyr at vi også forventer et positivt resultat i 2016, og at Miinto vil forsterke sin posisjon i markedet."

Mediekonsernet RTL investerer i Miinto
Samtidig med det positive årsregnskapet har den nåværende nederlandske investoren RTL besluttet å skru opp investeringen i Miinto. Siden 2012 har de hatt en eierandel av Miinto i Nederland, og nå ønsker RTL å investere ytterligere i virksomheten. En kapitalutvidelse som samtidig betyr, at RTL går fra å eie en andel av den Nederlandske virksomheten til å bli en investor på gruppenivå.

Vincent Pieterson, Investeringsdirektør i RTL Ventures, uttaler ;"I løpet av de siste fire årene har vi sammen klart å sette Miinto.nl på kartet. Nå som virksomheten har foretatt strategiske endringer og blitt en mer sentralisert organisasjon, er det neste logiske steget å bringe investor strukturen inn på samme linje. Dette vil gjøre oss i stand til å drive mer kostnadseffektivt, og gi Miinto et større vekstpotensial med enda flere muligheter på lang sikt. "

Jake Petersen supplerer;
"Vi er fortsatt en virksomhet i en vekstfase, og har sterke vekstambisjoner. Det er derfor vi kommer til å reinvestere midlene i forretningen. Det ser vi på som essensielt for å kunne styrke vår posisjon i et marked som er preget av massiv konkurranse fra internasjonale virksomheter."

Begge parter er storfornøyd med utviklingen, og gleder seg til å fortsette samarbeidet.

Fakta om Miintos årsregnskap:
· Miinto avslutter med en positiv EBITDA i 2015, og et resultat etter skatt på -2.2 mill. DKK. Det er en fremgang på 8.3 mill. DKK sammenlignet med 2014 samt 27,4 mill. DKK bedre enn i 2013, og er dermed Miintos beste regnskap de fire siste årene.
· I 2015 steg antallet ordre levert til butikkene til 550.000 ordre mot 489.000 ordre i 2014.
· Miinto opplever vekst på tvers av markedene i Norge, Sverige, Danmark og Nederland.
· Klessalget har steget med 13 pst. sammenlignet med 2014. En vekst som ville ha vært på 17 pst., dersom det ikke hadde vært for den fallende kronekursen i Norge og Sverige.

Om Miinto
Miinto.no gir forbrukere muligheten til å handle online direkte fra norske motebutikker og har samlet over 300 norske motebutikker, som alle viser sitt produktutvalg på siden. Dette tilsvarer opptil 60.000 produkter fra tusenvis av kjente brands til dame, herre og barn. Siden oppstart på det norske markedet i 2010, har selskapet klart å oppnå en omsetning på over 200 millioner i utgangen av 2015. Starten på andre kvartal i 2016, viser en solid vekst på 30% sammenlignet med samme periode året før. Administrerende direktør og partner Jake Petersen vant i april 2016 prisen Årets Entreprenør av Ehandelsforum.

Pressekontakter

Sanela Dzaja
Marketing Coordinator
  +47 47 70 50 36

Selskap

Miinto.no
Ensjøveien 16
0655 Oslo , Norge

  22413635

www.miinto.no

Motta nyheter fra Miinto.no via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire