Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom

Ny tapetkolleksjon - NORDIC COMPOSITIONS fra FIONA/Flügger

26-03-18 - Pressemeldinger
Kolleksjonen består av 6 designarbeider: Delicate Fern, Whispering Branch, Diva, Nordic Baroque, Intermezzo, In Bloom. I alt 40 tapeter.

Siste bilder


Kontaktpersoner

Lone Bjørslev Kisbye
PR Manager
  +45 70 15 15 05
  +45 40 64 73 44
  loki@flugger.com
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire