Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
29/04-13   -   Pressmeddelande

Är ditt batteri redo för en ny säsong?

Efter en hård och kall vinter ser många fram emot att få husvagnen och motorcykelen på vägen eller båten i vattnet. Vill du undvika att vårglädjen förstörs av batteriet är det hög tid för lite omtänksam batterivård.

Våren står inför dörren och många ser fram emot en ny säsong med båten, motorcykeln eller husvagnen. Efter en hård vinter är det nödvändigt att göra en extra kontroll av batteriet för att undvika onödiga problem.

Batteriets normala livslängd är cirka fem år, men det varierar beroende på hur mycket batteriet används – och hur det sköts. Batteriproducenten Exide Technologies, som levererar Tudor- och Exidebatterier till olika fordon, ger goda råd för hur du kontrollerar och underhåller batteriet:

Kontrollera om batteriet överhuvudtaget klarar ännu en säsong – innan du monterar det

1. Kontrollera att batteriet är helt och rent efter vinterförvaringen

Om polerna är oxiderade bör du borsta bort beläggningen så att de får en ren metallyta. För att skydda dem mot fortsatt oxidering kan du smörja in dem med fett eller vaselin när batteriet monterats. Om det finns elektrolyt, det vill säga syra, på kärl eller lock - torka bort den. Rengör och neutralisera ytan med sodalösning. Tänk på att syran är mycket frätande, använd skyddsglasögon och handskar och var försiktig så att den inte kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Är batteriet sönder måste det bytas ut.

När batteriet väl är på plats ska du hålla det rent och torrt. Polerna ska vara rena och insmorda. Då skyddas de mot oxidering och beläggningar.

2. Kontrollera batteriets hälsotillstånd

För att vara säker på att batteriet klarar sommarsäsongen bör du kontrollera att det är i gott skick. Batteriet går långsamt från nytt till utslitet; hälsotillståndet behöver därför inte mätas så ofta.
Historiskt sett har batteriproblem varit oväntade och obehagliga överraskningar, men med hjälp av speciella batteritestare som numera ofta finns på varv och verkstäder kan du mäta batteriets kondition. Med dessa testinstrument ser du när batteriet börjar bli utslitet och kan planera för bytet, till exempel inför en ny säsong. Då slipper du överraskas av batterier som inte längre fungerar.

3. Kontrollera syranivån och att batteriet är fulladdat

Innan du monterar batteriet bör du se till att det har rätt syranivå och att det är tillräckligt bra laddat. Om batteriet är av standardtyp med flytande elektrolyt i cellerna och har öppningsbara proppar kontrollerar du syranivån och fyller vid behov på batterivatten. Fyll till den markering som visar lagom nivå. Finns ingen sådan markering låter du vätskenivån hamna 10 till 15 mm ovanför plattorna. Fyll aldrig mer än så, då kan syran svämma över i samband med laddningen.

För att avgöra om batteriet är tillräckligt bra laddat kan du antingen använda en så kallad syramätare, där du suger upp ett syraprov och mäter densiteten i var och en av batteriets celler. Skalan på syramätaren är som regel graderad i olika färger och om densiteten sjunker under det gröna fältet är det dags att ladda batteriet.

Ofta är dock dagens batterier slutna så att du inte kan öppna propparna. Då kan du istället kontrollera laddningstillståndet genom att mäta vilospänningen, det vill säga spänningen mellan polerna när batteriet är obelastat. Detta är ett mått på batteriets laddningsstatus. Ett fulladdat batteri har omkring 12,7 V. För att undvika permanenta skador bör du ladda batteriet innan vilospänningen har fallit till 12,4 V.

"Det lönar sig alltid att lägga lite extra tid på att underhålla batteriet så att det inte blir slitet i förtid. Man vill ju helst kunna njuta av sin lediga tid och inte behöva bekymra sig över ett batteri som krånglar," säger Christer Svensson, Senior Product Manager hos Exide Nordic, som producerar Exide-, Sønnak och Tudorbatterier.

"Och kom ihåg att den gyllene regeln är att alltid hålla batteriet laddat," avslutar Christer.

Om Exide Technologies
Exide Technologies har verksamhet i mer än 80 länder och är en av världens största producent och återanvändare av blybatterier. Företagets fyra globala affärsgrupper; Transportation Americas, Transportation Europe and Rest of World, Industrial Energy Americas och Industrial Energy Europe and Rest of World, erbjuder ett omfattande sortiment av produkter och tjänster för lagrad elektrisk energi för industri- och transportsektorn.
Transportation-divisionen levererar original- och reservdelar till bilar, lastbilar, lantbruks- och marinfordon samt ny teknik för hybridfordon. Industrial-divisionen levererar produkter för till exempel telekomsystem, solcellsanläggningar, järnvägar och avbrottsfri strömförsörjning samt batterier till truckar och andra kommersiella fordon. Mer information om Exide Technologies finns på www.tudor.se och www.exide.nu

Pressekontakter


Företag

Frontal ApS
Kompagnistræde 10, 3. sal
1208 København K, Sverige

  33 31 00 12

http://www.frontal.dk

Ta emot nyheter från Frontal ApS per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire