Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
06/12-16   -   Pressmeddelande

CEWE höjer omsättningsförväntningarna

CEWE Stiftung & Co. KgaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) höjer på grund av den solida omsättnings- och resultatutvecklingen under de första nio månaderna av innevarande räkenskapsår omsättningsförväntningarna för 2016 med 2 milj. euro. I stället för 38 till 44 milj. euro förväntar ledningen nu en EBIT på 40 till 46 milj. euro. EBT ska stiga mellan 39 och 45 milj. euro och resultatet efter skatt till mellan 29 och 33 milj. euro. Omsättningen under 2016 kan också bli högre än de hittills förväntade 555 till 575 milj. euro. I tredje kvartal 2016 uppnådde CEWE med en omsättning på 128,6 milj. euro ett plus på 2,5 % (K3 2015: 125,5 milj. euro). Inklusive positiva engångsintäkter på 2,1 milj. euro låg EBIT i tredje kvartal på 4,5 milj. euro (K3 2015: 2,7 milj. euro).

- Koncernomsättningen steg de första nio månaderna med 7,7 % till 365 milj. euro
- Koncern-EBIT är efter bara tre kvartal på +4,1 milj. euro (K1-3 2015: -4,4 milj. euro)
- Förväntningar om ett starkt säsongsklimax i fjärde kvartal med CEWE FOTOBOK och fotopresenter
- Resultatförbättringar på alla tre affärsområden

CEWE FOTOBOK och andra fotopresenter lyfter resultatet
För första gången på fyra år har CEWE redan nått intäktsmarginalen efter de första tre kvartalen. Med en stigning av koncernomsättningen på 7,7 % till 365 milj. euro skördade företaget under de första nio månaderna en koncern-EBIT på 4,1 milj. euro (K1-2 2015: -4,4 milj. euro). Man ska här ta hänsyn till att cirka 2,7 milj. euro av EBIT-förbättringen beror på ej återvändande engångsintäkter i nuvarande och föregående räkenskapsår. "CEWE FOTOBOK och andra fotopresenter har även under 2016 säkrat en positiv utveckling. Vi njuter av våra starka brands och vår testvinnande CEWE-produktfamilj, som vi hela tiden utökar med nya produkter och användarvänliga appar. Sedan tredje kvartalet har vi dessutom tillverkat CEWE FOTOBOK och alla CEWEs märkesprodukter på ett hållbart sätt. Vi är således optimalt förberedda på julhandeln. Vi ser fram emot att vi även under 2016 har nått vår vinstmarginal på vårt strategiska tillväxtområde kommersiellt onlinetryck", framhäver Rolf Hollander, styrelseförman för CEWE Stiftung & Co. KgaA.

Affärsområdet fotofinishing står till att nå målen
I de första nio månaderna av 2016 nådde affärsområdet fotofinishing en omsättning på 262,0 milj. euro - ett plus på 9,3 % jämfört med förra årets omsättning (K1-3 2015: 239,6 milj. euro). Det är intresset för fotoprodukter av hög kvalitet som driver omsättningsutvecklingen: Omsättningen per foto steg under de första nio månaderna av 2016 med 9,8 % från 16,42 eurocent till 18,04 eurocent. Även CEWE FOTOBOK, som under tiden har uppnått en brand recognition i Tyskland på 70 %, har med sina +4,6 % stigit mer än den förväntade tillväxtmarginalen för hela år 2016 på +1 % till +2 %. Under de första nio månaderna av 2016 har CEWE förbättrat EBIT inom området fotofinishing (6,1 milj. euro) med 5,2 milj. euro jämfört med förra året (K1-3 2015: 0,8 milj. euro). Korrigerat för engångsintäkter var det operativa EBIT med 4,4 milj. euro under de första tre kvartalen av 2016 cirka 3,1 milj. euro bättre än samma tidsperiod förra året (K1-3 2015: 1,3 milj. euro).

Kommersiellt onlinetryck växer med 10,6 % och når EBIT
Under de första tre kvartalen ökade tillväxtområdet kommersiellt onlinetryck omsättningen med 10,6 % till 60,8 milj. euro. Tempot på tillväxten gör att den precis når målet för hela året. Samtidigt var EBIT med 0,5 milj. euro för första gången positivt (K1-3 2015: -2,5 milj. euro). Isolerat sett nådde kommersiellt onlinetryck med ett plus på 5,3 % i tredje kvartalet en omsättning på 19,7 milj. euro (K3 2015: 18,7 milj. euro). EBIT visade en liten stigning till -0,3 milj. euro (K3 2015: -0,4 milj. euro). Även inom området kommersiellt onlinetryck ligger den starkaste månaden - precis som vid området fotofinishing - i fjärde kvartalet: I november förbereder många butikskunder sig på deras julhandel och beställer i högre grad reklamtrycksaker. De tillväxtinvesteringar, som är nödvändiga för uppbyggnaden av brandet, har under föregående år i hög grad påverkat intäkts- och förlusträkenskapet på detta affärsområde. CEWE använde intäktsförmågan på det etablerade kärnaffärsområdet fotofinishing till att snabbt bygga ut det lovande tillväxtområdet kommersiellt onlinetryck genom intensiv marknadsföring. På så vis genererar CEWE inom området kommersiellt onlinetryck en växande kundbas, som företaget även kan bygga vidare på i framtiden. Det börjar CEWE nu att kunna skörda utdelningen av.

Detaljhandeln igen med ett förbättrat resultat
Resultatet för detaljhandeln utvecklar sig fortfarande positivt: Efter -1,4 milj. euro förra året blev EBIT förbättrat med 1,0 milj. euro till -0,4 milj. euro. Innan förra årets omstruktureringskostnader utgjorde den operativa förbättringen 0,4 milj. euro. Som förväntat ligger detaljhandelns omsättning med 40,2 milj. euro 7,6 % under förra årets nivå (K1-3 2015: 43,5 milj. euro). 1,8 milj. euro av omsättningstillbakagången beror på negativa valutaändringar (särskilt i Norge och Polen). Korrigerat för valutakostnaderna nådde omsättningen under de första tre kvartalen upp på 42,0 milj. euro (-3,4 % jämfört med samma kvartal föregående år). Detaljhandelns omsättning och avkastning har även sin huvudvikt i fjärde kvartalets julhandel. Med CEWEs detaljhandel betraktat i sin helhet bör man också ta hänsyn till att omsättnings- och resultatbidraget från fotofinishing-sortimentet visas på affärsområdet fotofinishing.

ROCE stiger till över 20 %
Egenkapitalkvoten har per 30 september 2016 stigit med 4,9 procentenheter till 57,2 % (30 september 2015: 52,3 %). Koncernens skuldbörda blev jämfört med 30 september 2015 förminskat med 15,2 milj. euro till 132,5 milj. euro. På grund av företagets 12 månaders-EBIT, som har stigit till 44,8 milj. euro, har return on capital employed (ROCE), som är nyckeltal för kapitalräntabiliteten, stigit tydligt sedan 30 september 2015 från 15,9 % till 20,6 %. "Tack vare vår solida finansposition och höga intäkter har vi fortfarande möjlighet att både utveckla våra tillväxtområden och erbjuda våra aktionärer en dividend i stark stigning", förklarar CFO Olaf Holzkämpfer.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire