Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
24/03-17   -   Pressmeddelande

CEWE nådde verksamhetens mål för 2016

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nådde omsättnings- och resultatmålen för räkenskapsåret 2016. Omsättningen har enligt de preliminära beräkningarna stigit med 7,0 % till 593,1 miljoner euro (2015: 554,2 miljoner euro; omsättningsmål 2016: 555 till 575 miljoner euro). Resultatet före räntor (EBIT) steg med 29,2 % till 47,0 miljoner euro (2015: 36,4 miljoner euro) och ligger därmed mycket nära EBIT-målet för 2016, som är 40 till 46 miljoner euro.

- Alla försäljningsmål nåddes 2016 - omsättningen växte med 7,0 % till 593,1 miljoner euro
- Som förväntat blev fjärde kvartalet högsäsongen för CEWE FOTOBOK och fotopresenter
- EBIT steg i 2016 med 29,2 % till 47,0 miljoner euro (2015: 36,4 miljoner euro)
- Även kommersiellt onlinetryck och detaljhandeln uppnådde ett positivt resultat
- Avkastningen från det investerade kapitalet (ROCE) växte till 21,3 % (2015: 17,2 %)

"Under julhandeln visade det sig igen hur mycket vi profiterar av den höga nöjdheten bland våra kunder, våra starka varumärken och vår fantastiska kvalitet:
CEWE FOTOBOK, CEWE CARDS, CEWE KALENDER och CEWE VÄGGBILDER - som vi sedan tredje kvartalet erbjuder som klimatneutrala varumärken - såväl som de andra fotopresenterna bidrog kraftigt till tillväxten", säger Dr. Rolf Hollander, styrelseordförande i CEWE Stiftung & Co. KGaA. Resultat, som inte är bekräftade än, visar att det inte bara är affärsområdet fotofinishing som har bidragit till den positiva utvecklingen: Kommersiellt onlinetryck och detaljhandeln bidrar även till det totala resultatet. CEWE har lyckats göra kommersiellt onlinetryck profitabelt. Genom att igen visa ett förbättrat resultat har CEWE 2016 även cementerat den ompositionerade detaljhandelns positiva utveckling.

CEWE FOTOBOK och andra CEWE-varumärken bär framgången
Julkvartalet har med en omsättningsstigning från 215,8 miljoner euro till 228,5 miljoner euro och en stigning i EBIT från 40,8 miljoner euro till 42,9 miljoner euro levt upp till alla förväntningar. Därmed står fjärde kvartalet för 38,5 procent av den totala omsättningen och 91,3 procent av intäkterna. Både produktnyheter och de användarvänliga apparna till mobila enheter som smartphones och surfplattor bidrar till ökad tillväxt. Utöver att bli korad som testvinnare i åtskilliga tester, har CEWEs bolag igen visat dess utmärkta produktions- och leveransförmågor under julhandeln genom att leverera personliga fotopresenter i tid till många kunder till jul. "Vår CEWE FOTOBOK och vårt breda sortiment av fotopresenter hör till bland de mest populära julklapparna. Därför är det mycket viktigt för oss att våra kunder även i jäktiga perioder kan lita på CEWEs löften: förträfflig service, hög leveranssäkerhet och självklart produkter av högsta kvalitet", understryker Hollander. Den höga igenkänningsfaktorn, en bra image och nöjda kunder skapar grunden för framtida tillväxt.

Samtliga försäljningsmål nådda - digitalkvot på 97,5 %
CEWE har i 2016 totalt producerat 2,23 miljarder foton. Därmed har CEWE överstigit målet på mellan 2,10 - 2,21 miljarder foton. Utav de 2,23 miljarder foton är 2,18 miljarder av dessa digitala foton (mål: 2,05 - 2,15 miljarder), medan endast 0,056 miljarder analoga foton (mål: 0,050 - 0,055 miljarder). Digitalkvoten närmar sig därmed med hastiga steg 100 % - under 2016 var den redan på 97,5 %. Den höga volymen av digitala foton kan speciellt förklaras försäljningen av produkten CEWE FOTOBOK, som har stigit till 6,2 miljoner fotoböcker (mål: 6,10 - 6,15 miljoner). Även de andra varumärkena CEWE KALENDER, CEWE CARDS och CEWE VÄGGBILDER och andra fotopresenter har övervägande visat en tvåsiffrig tillväxt.

ROCE stiger till över 21 %
Egenkapitalskvoten steg fram till 31.12.2016 med 1,5 procentenheter till 53,8 % (31.12.2015: 52,3%). Med utgångspunkt i resultatet före skatt (EBIT) på 47,0 miljoner euro förbättrade avkastningen från det investerade kapitalet (ROCE) sig från 17,2 % (31.12.2015) till 21,3 %. "Med vår solida finansiella position och vår räntabilitet har vi inom den närmsta framtiden möjlighet att erbjuda en så långt som möjligt stigande utdelning till våra aktieägare", förklarar CFO Dr. Olaf Holzkämper.

Ad hoc-meddelande
CEWE Stiftung & Co. KGaA: Utdelningen ska stiga till 1,80 euro

På ett möte har ledningen för CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN:DE0005403901) baserat på de preliminära, ej reviderade resultaten för räkenskapsåret 2016, beslutat att föreslå styrelsen en utdelningsstigning till 1,80 euro per dividendberättigad aktie (utdelning för räkenskapsåret 2016: 1,60 euro).

Förslaget om denna användning av vinsten presenteras på generalförsamlingen, efter att den reviderade årsuppgörelsen har blivit presenterad. Därefter kan ett slutgiltigt beslut fattas om användandet av vinsten.
Med förbehåll för att styrelsen på räkenskapsmötet den 15 mars 2017 och aktieägarna på den ordinära generalförsamlingen den 31 mars 2017 samtycker, så motsvarar den förslagna utdelningen på 1,80 euro per aktie baserat på årsslutkursen 2016 en utdelningsprocent på 2,1 %. Det är den åttonde utdelningsstigningen i rad.

Aktieägare erhåller en avkastning på 57,8 % under 2016
Baserat på kursen vid slutet av 2015 (54,61 euro) steg CEWE-aktien fram till slutet av december 2016 med 29,96 euro till 84,57 euro (+ 54,9 %). Medräknas dividenden för räkenskapsåret 2015 låg CEWE- aktieägarnas avkastning under 2016 på 57,8 %. Med den föreslagna dividenden på 1,80 euro per aktie erhåller aktieägarna baserat på årsslutkursen för 2016 dessutom en dividendavkastning på 2,1 %.

Om CEWE: CEWE är representerat med 12 högteknologiska produktionsfaciliteter och ca. 3.400 medarbetare fördelat på 24 europeiska länder, vilket gör CEWE till Europas marknadsledare inom fotofinishing. CEWE levererade under 2016 omkring 2,2 miljarder foton och över 6,2 miljoner CEWE FOTOBÖCKER samt fotopresenter för ca. 25.000 handelspartners i Europa. CEWE är "First Mover" inom utveckling och introduktion av nya, digitala teknologier och produkter inom fotobranschen. CEWE firade 2011 sitt 50 års-jubileum.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire