Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
27/03-18   -   Pressmeddelande

CEWE når samtliga affärsmål för 2017

Alla mål för omsättningen 2017 är uppnådda, omsättningen stiger med 1,1 % till 599,4 miljoner euro. Starkt fjärde kvartal resulterar i säsongsklimax för CEWE FOTOBOK och fotopresenter. Koncern-EBIT för 2017 går fram med 4,7 % till 49,2 miljoner euro.

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har nått samtliga mål för omsättningen i räkenskapsåret 2017. Omsättningen stiger enligt preliminära beräkningar med 1,1 % till 599,4 miljoner euro (2016: 593,1 miljoner euro, omsättningsmål 2017: 585 miljoner euro till 615 miljoner euro). Resultatet av primär drift (EBIT) blev förbättrat med 4,7 % till 49,2 miljoner euro (2016: 47,0 miljoner euro) och ligger därmed inom marginalen för 2017-målen på 45 miljoner euro till 51 miljoner euro. Som en särskild effekt innehåller EBIT bland annat en impairment-villkorlig avskrivning på immateriella tillgångar på -3,5 miljoner euro. ”Julhandeln 2017 var ännu ett bevis på CEWEs varumärkens styrka. Trots förhöjda omsättningsavgifter på fotoböcker ibland annat Tyskland uppnådde vi i sista halvan av året en lätt stigning i antalet av sålda CEWE FOTOBÖCKER. Våra klimatneutrala fotoprodukter CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER, CEWE CARDS och andra fotopresenter har även visat sig att vara viktiga faktorer för framgången”, säger Christian Friege, styrelseordförande i CEWE Stiftung & Co. KGaA.

CEWE FOTOBOK och andra CEWE varumärken har äran för framgången
Julkvartalet har med en omsättningsstigning på 228,5 miljoner euro till 234,5 miljoner euro och ett resultat av primär drift (EBIT) på 46,1 miljoner euro till fullo uppfyllt förväntningarna (EBIT K4 2016: 42,9 miljoner euro). Därmed står fjärde kvartalet för 39,1 % av den totala omsättningen och för 93,6 % av intäkten. Det var särskilt fotopresenter, CEWE KALENDER och CEWE EXPRESSFOTON som framkallas i butikerna, som bidrog till omsättningsstigningen. Försäljningstalen för CEWE FOTOBOK låg på grund av den starka julhandeln i fjärde kvartalet över försäljningen för året innan. Det negativa inflytandet som uppstod på grund av stigningen på omsättningsavgifter från 7 % till 19 %, blev således mer än utjämnat. ”CEWE FOTOBOK och våra andra erbjudanden i området digitalfoton har mer än någonsin blivit använt som julklappar. Våra kunder vet att vi – även under det extra höga kapacitetsanvändandet under julen – arbetar absolut kvalitets- och serviceorienterat. Kunderna kan räkna med punktlig leverans och hög produktkvalitet vid varje beställning. Detta löfte har lett till att kundnöjdheten ännu en gång har stigit”, fördjupar Christian Friege.

Samtliga försäljningsmål uppnådda – digitalkvot närmar sig 100 %
CEWE har nästan avslutat transformationen till en rent digital firma: Med 2,17 miljarder producerade digitalfoton kunde CEWE uppnå målet på 2,08 - 2,18 miljoner digitalfoton under 2017. Förra året kunde det bokföras 47 miljoner foton från film. Digitalkvoten steg därmed till 97,8 % (2016: 97,5 %). Med 6,02 miljoner sålda exemplar är CEWE FOTOBOK (mål 2017: 6,00 - 6,25 miljoner exemplar) en väsentlig garanti för de goda resultaten. Men även de andra tillväxtstarka produkter som CEWE KALENDER, CEWE VÄGGBILDER, CEWE CARDS och andra fotopresenter visar utmärkta resultat.

ROCE är fortsatt över 20 %
Egenkapitalkvoten steg 31 december 2017 med 2,1 procentenheter till 56,0 % (31 december 2016: 53,8 %). Baserat på resultat av primär drift (EBIT) på 49,2 miljoner euro nådde return on capital employed (ROCE) per 31 december 2017 med 20,1 % ännu en gång upp på en hög nivå (31 december 2016: 21,3 %). ”Vår starka omsättnings- och finansposition möjliggör målinriktade tillväxtinitiativ. Vi kommer också framöver att kunna erbjuda våra aktionärer en stigande utdelning”, förklarar CFO Olaf Holzkämper.

Övertagningar lovar vidare tillväxt
I de föregående månaderna har CEWE övertagit onlinetryckleverantören Laserline samt 80 % av andelarna av den ledande franska fotoappen ”Cheerz”. Med bägge dessa förvärvande slår verksamheten ännu en gång fast sin position på områdena fotofinishing och kommersiellt onlinetryck och förväntar därför vidare positiva resultat för verksamheten som en samlad enhet.

Relevant information

Prognosen

Pressekontakter

Bettina Reimers
Marketing Manager
  +45 87 49 12 10

Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire