Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/03-14   -   Pressmeddelande

CEWE uppnådde alla målen för 2013

- Framgångsrik julsäsong på grund av CEWE FOTOBOK-tillväxten
- Starkt fjärde kvartal: Resultatet efter skatt ökar med 27,3 %
- Den årliga omsättningen har ökat med 4,2 % till 528,6 milj. euro
- Tillväxtskaparen "Onlinetryck": +39,2 % till 59,8 milj. euro
- Förändring i företagsformen bidrar med 3,3 milj. euro till resultatet efter skatt
- Resultat per aktie överskrider målet med 3,29 euro från 2,44 euro till 3,06 euro

Fjärde kvartalet bidrar med EBIT på 33,5 milj. euro:

Samtliga avyttringsmål har uppnåtts eller överskridits - Digital kvot över 95 %.

CEWE har i 2013 producerat och sålt totalt 2,37 md. bilder. Denna utveckling ligger därmed över målet på 2,20-2,26 md. bilder. Antalet av digitala bilder: 2,25 md. st. (mål: 2,1 till 2,15 md.) står endast motsvarande 0,11 md. bilder från film (mål: 0,1-0,11 md.) Den digitala kvoten utgör därmed mer än 95 %. Sist men inte minst är CEWE FOTOBOKEN, vars antal steg med 200.000 till 5,8 milj. (mål: 5,8-6,0 milj.) ansvarig för de digitala bildernas stora mängd. Den stora andelen och den stigande efterfrågan efter fotoprodukter i hög kvalitet, som erbjuds som CEWE-
märkesprodukter, ledde till en försäljningsökning på +6,4 % till 15,53 eurocent per bild.

Solid egen kapitalkvot: 42,4 %
Verksamhetens egen kapitalkvot, som steg med 2,0 procentenheter till 42,4 %, har också förbättrats. Hr. Hollander säger: "En tillräcklig likviditet och kreditlöften på den ena sidan och en ytterst solid egenkapital på den andra sidan, ökar enligt vår mening inte bara vår stabilitet, men ger också CEWE möjlighet att använda strategiska möjligheter som t.ex. attraktiva förvärvsmöjligheter. Med förvärvet av Saxoprint har vi bevisat att vi fortsätter att öka verksamhetens värde."

Samtliga upplysningar är baserade på preliminära, ännu inte godkända resultat. Den fullständigt, godkända årsredogörelsen kommer CEWE att presentera som en del av status- och analyskonferensen den 26 mars 2014 i Frankfurt am Main.

År 2013 jämfört med tidigare år (preliminära siffror)

CEWE koncern Enhet: 2012 - Mål 2013 - 2013

Digitala bilder md. st.: 2,30 - 2,10-2,15 - 2,25
Bilder från film md. st.: 0,16 - 0,10-0,11 - 0,11
Bilder totalt md. st.: 2,46 - 2,20-2,26 - 2,37
CEWE FOTOBOK md. st.: 5,6 - 5,8 6,0 - 5,8
Omsättning milj. euro: 507,2 - 510-530 - 528,6
EBIT milj. euro: 29,1 - 27-33 - 29,4
EBIT i procent: 5,7% - 5,1%-6,5% - 5,6%
EBIT före omstrukturering milj. euro: 29,1 - 32,6
EBIT i procent före omstrukturering: 5,7% - 6,2%
EBT milj. euro: 26,9 - 25-31 - 27,8
Resultat efter skatt milj. euro: 18,8 - 16-20 - 21,6
Resultat per aktie euro/ aktie: 2,88 - 2,44-3,06 - 3,29

Fjärde kvartal 2013 (preliminära siffror)

CEWE koncernen Enhet- K4-2012 - K4-2013 - Avvikelse i % - Avvikelse totalt 2013

Digitala bilder milj. st.: 747 - 759 - 1,5% - +12
Bilder från film milj. st.: 31 - 22 - -27,9% - -9
Bilder totalt milj. st.: 778 - 781 - 0,4% - +3
CEWE FOTOBOK milj. st.: 2,1 - 2,2 - 6% - 0,1
Omsättning milj. euro: 178,2 - 188,1 - +5,6% - +9,9
EBIT milj. euro: 29,1 - 33,5 - +14,9% - +4,3
EBIT i procent: 16,3% - 17,8% - +1,5%-Pkt.
EBIT före omstrukturering milj. euro: 29,1 - 33,5 - +14,9% - +4,3
EBIT i procent före omstrukturering: 16,3% - 17,8% - +1,5%-Pkt.
EBT milj. euro: 28,7 - 33,0 - +15,2% - +4,3
Resultat efter skatt milj. euro: 22,1 - 28,1 - +27,3% - +6,0

Procentuella avvikelser är principiellt uträknade med ett exakt numeriskt värde.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire