Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/04-14   -   Pressmeddelande

CEWE höjer aktieutdelningen efter ett framgångsrikt år

Ökning av aktieutdelning för femte gången i rad. Styrelse och direktion föreslår en aktieutdelning på 1,50 euro/aktie.

Efter ett framgångsrikt år, där CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har uppnått eller överträffat samtliga mål, kommer styrelsen och direktionen på bolagsstämman den 4 juni 2014 föreslå aktieägarna en ökad aktieutdelning för verksamhetsåret 2013. Därefter kommer aktieutdelningen stiga med 5 cent per aktie till 1,50 euro per aktie. Därmed höjer CEWE aktieutdelningen för femte gången i rad. "Vi vill också framöver låta våra aktieägare ta del av verksamhetens växande intäktsmöjligheter. För oss betyder kontinuitet i aktieutdelning ett stigande avkastning år för år, således att vår finansiella soliditet fortsätter att tillåta detta", säger Dr. Olaf Holzkämper, finansdirektör i CEWE gruppen.

Hög EBIT i 4:e kvartal, ökade intäktsmöjligheter och expansion i online tryck.

EBIT i fjärde kvartal stiger med 15 %
Samtidigt som det operativa resultatet (EBIT) de tre första kvartalen låg på -4,1 milj. euro på grund av ihållande säsongsskifte under julen, uppnåde CEWE i fjärde kvartal - med en 5,6 % större omsättning på 188,1 milj. euro - en nästan 15 % större EBIT på 33,5 milj. euro. Det fjärde kvartalet bidrar således med 35,6 procent till den samlade årsomsättningen och betydligt mer än 100 % av intäkten.

Aktieägarna har uppnått årlig ränteavkastning på 67,8 % sedan 1 januari 2013
CEWE-aktien noteras med bakgrund av den senaste slutkursen i 2012 (31,04 euro) till slutet av december 2013 med en tillväxt på 11,72 euro till 42,75 euro (+37,7 %). Därmed utvecklar sig CEWE-aktien betydligt bättre än DAX, som under samma period ökade med +25,5 %. Inklusive den utbetalda aktieutdelningen för verksamhetsåret 2012 låg den årliga avkastningen för CEWEs aktieägare 2013 på 42,4 procent. I förhållande till den aktuella kursen på 50,57 euro uppnådde den samlade avkastningen för aktieägarna med 67,8 %. Ytterligare utgör den föreslagna aktieutdelningen ett avkast på 3,0 procent. Handelsvolymen utvecklade sig också i 2013 med en tillväxt på 17,2 procent til 4,4 miljoner positiva CEWE-aktier.

Solid finansiering höjer strategist utrymme: Säkerhet plus tillväxt
Trots aktieutdelningen för verksamhetsåret 2012 och bidraget från tillväxtområdet online tryck har verksamhetens egenkapital förbättrat sig från 2,0 procentenheter till 42,4 %. "Vår solida balans gör oss stabila och strategiskt handlingskapabla", säger Olaf Holzkämper. "På grund av denna styrka har vi under 2012 kunnat expandera affärsområdet online tryck med förvärvet Saxoprint." Ytterligare till fotofinishins intäktsstyrka satsar CEWE med sina varumärken CEWE-PRINT, Saxoprint och Viaprinto nu på tillväxtstyrka i online tryck.

Det förväntade resultatet för räkneskapsåret 2014 samt det fullständiga årsbeskedet presenterade CEWE som en del av status- och analytikerkonferensen den 26 mars 2014 i Frankfurt am Main.

År 2013 jämfört med tidigare år

CEWE koncern Enhet 2012 Mål 2013 2013
Digitalbilder md. st 2,30 2,10 - 2,15 2,25
Bilder från film md. st 0,16 0,10 - 0,11 0,11
Bilder i allt md. st 2,46 2,20 - 2,26 2,37
CEWE FOTOBOK milj. st 5,6 5,8 - 6,0 5,8
Omsättning milj. euro 507,2 510 - 530 528,6
EBIT milj. euro 29,1 27 - 33 29,4
EBIT i % % 5,7% 5,1% - 6,5% 5,6%
EBIT innan omstruktureringen milj. euro 29,1 32,6
EBIT i procent innan omstruktureringen % 5,7% 6,2%
EBT milj. euro 26,9 25 - 31 27,8
Resultat efter skatt milj. euro 18,8 16 - 20 21,6
Resultat per aktie euro/aktie 2,88 2,44 - 3,06 3,29

Fjärde kvartal 2013

CEWE koncern Enhet K4-2012 K4-2013 Avvikelse i % Avvikelse totalt
Digitalbilder milj. st 747 759 1,5% +12
Bilder från film milj. st 31 22 -27,9% -9
Bilder samlat milj. st 778 781 0,4% +3
CEWE FOTOBOK milj. st 2,1 2,2 6% 0,1
Omsättning milj. euro 178,2 188,1 +5,6% +9,9
EBIT milj. euro 29,1 33,5 +14,9% +4,3
EBIT i procent % 16,3% 17,8% +1,5%-Pkt.
EBIT innan omstruktureringen milj. euro 29,1 33,5 +14,9% +4,3
EBIT i procent innan omstruktureringen % 16,3% 17,8% +1,5%-Pkt.
EBT milj. euro 28,7 33,0 +15,2% +4,3
Resultat efter skatt milj. euro 22,1 28,1 +27,3% +6,0

Procentavvikelser är principiellt beräknade med ett exakt numeriskt värde.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire