Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
11/06-14   -   Pressmeddelande

CEWE har ökat antalet aktier på marknaden genom ett aktieerbjudande

Oldenburg, den 9 april 2014. I går sålde CEWE Stiftung & Co. KgaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) 500.000 egna aktier (6,76% av grundkapitalet) på bara en timme. Försäljningen genomfördes med succé. Aktierna bjöds ut till ett pris på 54 euro och tecknades snabbt av kvalificerade investerare från Tyskland och andra europeiska länder. Intäkterna till CEWE utgör således omkring 27 miljoner euro brutto. Planen är att aktierna ska levereras till andbudspriset den 11 april 2014

· Överskott vid 27 mio. euro i intäkter
· Aktier placerade inom en timme
· Den ökade omsättning av aktier tillmötesgår stora institutionella investerares önskan
· Stigande kapitalkraft ökar strategiska friheter.
· Skuldbördan faller - eget kapital stiger

Aktieomsättningen stiger till 69,2%
De institutionella investerarna har de senaste månaderna informerat oss om att ett ökat antal aktier i omsättning spelar en signifikant roll när de ska investera. Omsättningen har faktiskt redan stigit med 20% under 2013, men detta är uppenbart inte tillräckligt för att investerarna ska vara villiga att investera. "På grund av detta beslutade vi att erbjuda våra egna aktier för att öka omsättningen", säger Dr. Olaf Holzkämper, finansdirektör I CEWE-gruppen. Då det inte är det samlade antalet egna aktier som används när man köper upp valuta, och då CEWE genom aktieförsäljningen inte endast ökar omsättningen, utan samtidigt fortsätter att öka soliditetsgraden och minskar skulden har dessa åtgärder varit lämpliga för alla aktieägare. Efter detta aktieerbjudande besitter nu CEWE Stiftung & Co KgaA 205.667 egna aktier (2,8 % av aktiekapitalet). Omsättningen av aktier är nu 69,2%.

Ökad strategisk frihet
Likviditetspotentialen, som är summan av tillgängliga kontanter och belånade faciliteter steg genom aktieförsäljningen. Holzkämper glädjer sig över de strategiska möjligheter som uppstått som följd av detta: "Vi har genom uppköpet av Saxoprint udvidgat verksamhetsområdet online-press och på så vis visat att CEWE också kan lyckas att utveckla sig målinriktat med oorganisk tillväxt. Språnget som är taget mot kapitalmarknaden gör inte bara våra aktier attraktiva för de stora institutionella investerare, utan ger också en god utgångspunkt till att fortsätta i samma riktning." CEWE vill stärka verksamhetsområdena onlinetryck samt fotoefterbehandling, och även andra liknande versamhetsområden.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om köp eller försäljning av värdepapper i USA.

Ska aktierna i CEWE Stiftung & Co KGaA bjudas ut och säljas i USA, krävs det en registrering som överensstämmer med bestämmelserna i US Securities Act of 1933 eller ett undantag från detta. Det kommer inte att vara offentliga aktieerbjudanden i USA.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire