Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
26/03-15   -   Pressmeddelande

CEWE har uppnåt målen för 2014

- Återigen erhölls ett starkare julkvartal med över 100 % av EBIT
- Tillväxt på grund av starka varumärken: Under 2014 blev CEWE FOTOBOK nummer 30 miljoner producerad
- Det erfars hög tillväxt i onlinetryck, fotofinishing är övertygande och detaljhandeln aktivt reducerad
- EBIT har stigit till 32,6 milj. euro (2013: 28,9 milj. euro)
- CEWE är skuldfritt med en bra egenkapitalkvot (51,1 %)

Stiftelsen CEWE & Co. KGaA (SDAZ, ISIN: DE 0005403901) har uppnåt samtliga mål för räkenskapsåret 2014. Enligt preliminära uträkningar uppgick omsättningen till 523,8 milj. euro (kurskorrigerat: 527,5 milj. euro; 2013: 536,2 milj. euro), och det operativa resultatet (EBIT) blev klart förbättrat från 28,9 till 32,6 milj. euro. "Vår huvudverksamhet i fotofinishing har ännu en gång varit överbevisande, affärsverksamheten onlinetryck har vuxit starkt, och vi har under 2014 aktivt reducerat detaljhandeln.

Det var också avgörande att vi under 2014 bedrev en strategisk vidareutveckling och således förbättrade grundlaget för framtida intäktsstigningar. I fotofinishing har vi vuxit i takt med våra ytterst attraktiva varumärken, har bekräftat det höga expansionstempot i onlinetryck och uppnåt en intäktsstigning.

Därmed har CEWE under 2014 blivit ett skuldfritt företag med en stark egenkapitalbas och har därmed bästa möjliga underlag för fortsatt tillväxt", säger Rolf Hollander, styrelseordförande för CEWE & Co.

KGaA. EBT steg under 2014 från 27,1 milj. euro (2013) till 31,5 milj. euro. Beloppet för restskatt drog föregående år stark fördel av den positiva engångsskatteeffekten (+3,3 milj. euro) på grund av ändringen i den juridiska statusen. Med 21,4 milj. euro låg beloppet för restskatt under 2014 därför 0,9 milj. euro under förra årets tal (2013: 22,3 milj. euro). Utifrån koncernens skatteprocent, som återigen var normaliserat, gick resultatet per aktie från 32,1 % (2013: 17,7 %) till 3,07 euro (2013: 3,39 euro) i beräkningsåret.

En fantastisk julhandel förstärker ännu en gång fjärde kvartalet
Ihållande innovation har även under 2014 legat till grund för den varaktiga affärsframgången: Både det breda och kvalitativa produktprogrammet och alla CEWE-företagens utmärkta leveransservice har medverkat till vinst i julhandeln. CEWE FOTOBOKEN - samt de andra märkesprodukterna som har annonserats på TV - var med dess höga märkesigenkännande och dess förstaklassiga image ännu en gång starkt efterfrågade julklappar. Produkterna upplevde en stigande andel med hjälp av en av de många CEWE-apparna till enheter som smartphones och tablets. Det har återigen visat sig vara framgångsrikt att CEWE även levererar färdiga fotoprodukter igenom CEWE-handelspartnernas butiker, vid sidan av vanlig postutdelning.

Fjärde kvartalet bidrog till EBIT med 37,3 milj. euro
Medan resultatet innan räntor (EBIT) för de tre första kvartalen på grund av den fortsatta säsongsförskjutningen till fjärde kvartalet uppgick till -4,7 milj. euro, bidrog årets sista kvartal med klimax i julhandeln till en ca 2 % högre omsättning på 194,8 milj. euro och en 11,0 % högre EBIT på 37,3 milj. euro i förhållande till året innan. Därmed tjänade CEWE omkring 37,2 % av den totala årsomsättningen och - med goda marginaler på grund av den mycket höga produktionsanvändningen - mer än 114 % av intäkterna i det viktiga fjärde kvartalet.

Onlinetryck och fotofinishing är under rivande utveckling
CEWEs största affärsområde har under räkenskapsåret 2014 utvecklat sig ännu snabbare än förväntat: Med en omsättning på 386,0 milj. euro (+2,8 %) och en EBIT på 38,4 milj. euro (+7,2 %) står fotofinishing för 73,7 % av koncernomsättningen och för 117,8 % av EBIT. Fotofinishing-marginalen nådde under hela året 10,0 % (2013: 9,5 %). Särskilt den positiva utvecklingen i fotofinishing och i onlinetryck fick koncernens EBIT-marginal till att stiga från 5,4 % till 6,2 %, medan CEWE har trappar ner på den marginalsvaga grosshandeln i detaljhandeln och reducerat omsättningen med 33,4 % ner till 67,3 milj. euro. På grund av detaljhandelsproblem och nödvändiga anpassningsåtgärder särskilt i Polen upplevde CEWE en negativ EBIT på -2,9 % i detaljhandelssegmentet. Onlinetryck har uppfyllt de höga tillväxtmålen och utökat omsättningen från 17,8 milj. euro till 70,5 milj. euro. EBIT i onlinetryck förbättrade sig trots den höga startfinansieringen för marketinginitiativet med 4,1 milj. euro till -2,9 milj. euro. "Som meddelat utnyttjar vi fotofinishingens inkomsteffekt för att vidareutöka vårt nya affärsområde onlinetryck", informerar Hollander.

Under 2013 belastade rekonstrueringskostnader (3,3 milj. euro) och goodwill-avskrivningar (2,7 milj. euro) koncernresultatet, medan kostnader till medverkan på världens största fotomässa Photokina (1,3 milj. euro) och utgifter som led i ett optionsprogram (0,9 milj. euro) blev noterat som särskilda utgifter.

Samtliga försäljningsmål är uppnådda - digitalkvoten är 96,1 %
CEWE har under 2014 producerat totalt 2,29 md. billeder. Därmed uppnådde CEWE målsättningens översta marginal, som var 2,23-2,29 md. bilder. I förhållande till de 2,20 md. digitalbilder (mål: 2,15-2,20 md.) har det endast producerats 0,09 md. analoga foton (mål: 0,075-0,085 md.). Digitalkvoten kommer fortfarande närmare 100 %-märket och låg redan under 2014 på 96,1 %. Framför allt har försäljningen av CEWE FOTOBOKEN, som växte med drygt 160.000 exemplar till 5,9 milj. (mål: 5,8-5,9 milj.), äran för den stora mängden digitalbilder. Inte endast försäljningen, utan också omsättningen per bok steg igen. Även de andra märkesprodukterna som CEWE KALENDER, CEWE CARDS och CEWE VÄGGBILDER har till stor del vuxit med tvåsiffriga belopp. Den större andelen och stigande efterfrågan av kvalitetsfotoprodukter, som erbjuds som CEWE-märkesprodukter, medförde en stigning av omsättningen per bild med +6,2 % till 16,84 eurocent.

Fjärde kvartalet bekräftade med prakt denna positiva utveckling: Under det viktiga julkvartalet steg omsättningen per bild med 7,5 % från 19,02 eurocent under samma kvartal till 20,44 eurocent.

Egenkapitalkvot: 51,1 % - Skuldfri verksamhet med hög dividend
Även verksamhetens egenkapitalkvot, som steg med 8,4 procentenheter till 51,1 %, har förbättrat sig markant. Egenkapitalet steg från 142,8 milj. euro till 173,7 milj. euro. I kraft av den positiva utvecklingen under det föregående räkenskapsåret har CEWE under tiden blivit en skuldfri verksamhet, som år efter år utlöser höga dividender: Efter att CEWE under slutet av 2014 fortfarande hade noterat en nettofinansskuld på 16,3 milj. euro, rådde CEWE under slutet av 2014 över en nettoförmögenhet på 23,5 milj. euro.

Hollander: "Vår intäkts- och cashflowstarka verksamhetsmodell och vår egenkapitalbas möjliggjorde att vi snabbt kunde utöka ett nytt tillväxtområde som onlinetryck och därmed vara gott ställt med hänsyn till vidare tillväxt, oberoende av finansieringsmiljön - och samtidigt att erbjuda en hög dividend, som under de senaste sex åren har stigit."

Anmärkningar till de refererade talen: Sedan tredje kvartalet 2014 har CEWE gottgjort för delar av försäljningsutgifterna enligt IFRS-målsättningarna. Detta är inte förringande med hänsyn till omsättningen, utan inom området "övriga verksamhetsmässiga kostnader". För 2014 utgör detta ett belopp på 7,3 milj. euro, för året 2013 blev det efterföljande omdisponerat 7,7 milj. euro.

Dessutom berättar CEWE IFRS-konform med det samma om EBIT inklusive de övriga skatterna, som fram till de först blir dragna från EBT tillsammans med ränteskatterna och som nu är en beståndsdel av "övriga verksamhetsmässiga kostnader". Således är det i EBIT för 2014 redan tagit i beräkning för övriga skatter på 0,9 milj. euro, för året 2013 blev det efterföljande omdisponerat 0,7 milj. euro i övriga skatter. EBIT-målet för 2014 på 30-36 milj. euro blev satt i mars 2014, efter den föregående tankegången om övriga skatter.

Samtliga angivningar är baserade på de preliminära, ännu inte attesterade resultaten. Den fullständiga och attesterade årsuppgörelsen samt prognosen för räkenskapsåret 2015 kommer CEWE presentera som led i konferencen den 25 maj 2015 i Frankfurt am Main.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire