Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
13/08-15   -   Pressmeddelande

CEWE med stabilt första kvartal

- Försäljningen av CEWE FOTOBOKEN stiger fortfarande
- Omsättningen har stigit med 3,7 % till 106,8 milj. euro
- Hög tillväxt inom fotofinishing och kommerciellt onlinetryck
- EBIT visar en liten förbättring
- ROCE uppnår 16,9 % (1 kvartal 2014: 16,2 %)

CEWE & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har under första kvartalet, som annars brukar ge underskott, både haft en stigning i omsättning och resultat i förhållande till samma period förra året: omsättningen blev förbättrad med 3,7 % till 106,8 milj. euro, EBITDA med 1,0 milj. euro till +4,8 milj. euro och EBIT med 0,7 milj. euro till -3,5 milj. euro. Inkluderat i beräkningen är engångsutgifter för cirka 1,0 milj. euro för stängning av callcenter i Dresden samt omstrukturering av detaljhandeln i Polen. Resultatet efter skatt steg i samma kvartal förra året från -4,2 milj. euro till -3,6 milj. euro. På grund av den positiva utvecklingen i det första kvartalet och av det fjärde kvartalet, som återigen förväntas bli säsonklimax, kan CEWE bekräfta årsmålen: under 2015 ska koncernomsättningen för alla affärsområden uppnå ett värde av mellan 515 milj. euro och 535 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro). Rörelseresultatet ska överstiga resultaten från 2014: EBIT ska under 2015 ligga mellan 32 milj. euro och 38 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro), EBT mellan 30 milj. euro och 36 milj. euro (2014: 31,5 milj. euro) och resultatet efter skatt mellan 20 milj. euro och 24 milj. euro (2014 21,4 milj. euro). CEO Dr. Rolf Hollander: "Speciellt tillväxten och resultatutvecklingen i fotofinishing och tillväxten i kommerciellt onlinetryck visar att vi är på rätt kurs - även strategiskt. De ökade inkomstmöjligheterna på 12-månadersbasis visar entydigt att vi är på god väg att nå våra årsmål. Vi är konsekventa med hänsyn till omstruktureringen av detaljhandeln i Polen, så att vi fortsatt kan förbättra vår grund markant för ihållande intäktsmöjligheter."

Fotofinishing växer med 7,5 % till 75,5 milj. euro och ökar utdelningen

Fotofinishing bidrog till den positiva utvecklingen med en omsättningsstigning på 7,5 % till 75,5 milj. euro under första kvartalet. Särskilt värdet per foto, som har stigit med 8,6 % till 16,25 eurocent, dokumenterar tydligt att trenden "från kvantitet till kvalitet" fortsätter: Således ökade inte bara mängden av CEWE FOTOBÖCKER (+1,6), kunderna valde i högre grad mervärdesprodukter av hög kvalitet. På så sätt blev också omsättningen för CEWE VÄGGBILDER, CEWE KALENDER och CEWE CARDS förbättrad. På grund av detta förbättras EBIT i fotofinishing till -1,1 milj. euro (1 kvartal 2014: -2,3 milj. euro) trots omstruktureringskostnaderna vid stängning av callcentret i Dresden (engångsutgift på 0,4 milj. euro).

En förlust i första kvartalet är en fast beståndsdel av säsongprofilen i fotofinishing, som på grund av den ihållande säsongsförskjutningen till fjärde kvartalet år för år präglar omsättningen och intäkterna. Genom nedläggningen av den marginalsvaga engroshandeln och omstruktureringen av detaljhandeln i Polen reducerade CEWE omsättningen i detaljhandeln som förvätat med 18,4 % till 13,4 milj. euro. Minskningen i omsättningen hade som förväntat ingen påverkan på resultatet, således att EBIT innan omstruktureringskostnaderna i detta segment (engångsutgift på 0,6 milj. euro) ändå blev lätt förbättrade till -0,6 mio. euro.

Affärsområdet kommerciellt online-tryck har med en omsättningsstigning på 9,5 % till 17,9 milj. euro på EBIT-basis nästan nått resultatet från förra året (-1,2 milj. euro) samt förbättrat EBIT-marginalen svagt trots förhöjda marknadsförings- och personalkostnader (-1,3 milj. euro).

Egenkapitalkvot med nytt rekordvärde

Både genom förra årets höga intäkter och emissionen, som i april 2014 åstadkommits av verksamheten, steg egenkapitalkvoten per 31 mars 2015 till ett rekordvärde av 60,7 % (31.3.2014: 50,7 %). Samtidigt förbättrades kapitalräntabiliteten: Även om den genomsnittlige capital employed blev svagt förhöjd till 196,8 milj. euro (1 kvartal 2014: 193,5 milj. euro), steg return on capital employed (ROCE) från 16,2 % till 16,9 %, eftersom EBIT i 12-månadersperspektivet har stigit från 31,3 milj. euro till 33,3 milj. euro. "CEWE är ytterst stabilt finansierat och kan på egen hand både finansiera den organiska tillväxten och förvärvanden", förklarar ekonomidirektör Olaf Holzkämper.

Målen för 2015 är bekräftade: Intäktsmöjligheter och utdelningar ska stiga ännu mer

Under 2015 ska koncernomsättningen för alla affärsområden ligga mellan 515 milj. euro och 535 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro). Medan styrelsen förväntar en någorlunda stabil omsättning för det marginalstarka fotofinishing, ska den potentiellt nedåtgående omsättningen i detaljhandeln genom den förväntade omsättningsstigningen i kommerciellt onlinetryk om möjligt mer än utjämnas. Efter att ha nått 70,5 milj. euro under 2014 (+17,8 %) menar ledningen att en omsättningsstigning under 2015 till cirka 80 milj. euro i kommerciellt onlinetryck är realiserbart.

CEWE håller oförändrat fast vid målet om att från 2016 uppnå ett positivt resultat för detta nya affärsområde. Målet för de operativa resultaten visar en tydlig stigning av resultaten från 2014: EBIT ska under 2015 ligga mellan 32 milj. euro och 36 milj. euro (2014: 31,5 milj. euro) och resultatet efter skatt mellan 20 milj. euro och 24 milj. euro (2014: 21,4 milj. euro). Utdelningen per aktie ska ligga mellan 2,87 euro och 3,45 euro (2014: 3,07 euro per aktie). Samtidigt bekräftar ledningen målet att under de kommande åren kontinuerligt öka utdelningen.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire