Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
03/09-15   -   Pressmeddelande

CEWE ökar dividenden för sjätte gången i rad

- Dividenden har stigit till 1,55 euro per aktie
- Dividendavkastningen ligger på 3,0 %
- Utdelningskvoten har stigit till cirka 54 %
- SEO Rolf Hollander: "CEWE är dividendstark och har en stabil tillväxt!"
- Aktionärerna har under 2014 uppnåt en total avkastning på 24,1 %

Den ordinära generalförsamlingen i CEWE & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har i Oldenburg godkänt alla punkter på dagsordningen. Närvaroprocenten var 60,7 %. Dividenden har stigit med 5 eurocent per aktie till 1,55 euro per aktie - den sjätte dividendförhöjningen i rad.

Dividendavkastningen ligger med 3,0 % i nivå med slutkursen från 30 december 2014 (51,51 euro) och utdelningskvoten på cirka 54 %. Dividendavkastningen utgör 2,8 %, uträknat på basis av kursen, som sedan dess har stigit till 56,29 euro (Juli 2015)

Fortfarande positiv dividend, stabil egenkapitalbasis och tillväxt på attraktiva marknader
"Vår målsättning är tydlig: Vi vill kontinuerligt öka vår absoluta dividend, försäkra en stabil finansiering och egenkapitalkvot och särskilt växa i de attraktiva marknadsområdena. CEWE är dividendstark och har en stabil tillväxt. Därför blir framåttänkande investorer, som har precis dessa förväntningar, mer och mer upprymda över CEWE från år till år. Aktionärer och verksamheter har gjort vinst från denna utveckling", förklarar Dr. Rolf Hollander, styrelseförman för CEWE & Co. KGaA.

Särskilt den stora efterfrågan för produkten CEWE FOTOBOK och de andra CEWE-produkterna CEWE KALENDER, CEWE CARDS och CEWE VÄGGBILDER var också bärande krafter för den positiva utvecklingen under räkenskapsåret 2014: "Fotoprodukter är mycket populära som presenter eftersom de alltid är individuella, personliga och hemgjorda", berättar Hollander.

Aktionärerna har under räkenskapsåret 2014 uppnåt en samlad avkastning på 24,1 %
CEWE-aktien noterade under räkenskapsåret 2014 en kursframgång med 8,76 euro till 51,51 euro (+20,5 %). Därmed utvecklade CEWE-aktien sig under 2014 väsentligt bättre än DAX, som under samma tidsperiod endast har vuxit med +2,7 %. Den totala avkastningen för CEWE-aktionärerna inklusive dividenden på 1,55 euro per aktie låg under 2014 totalt på 24,1 %.

Mål för 2015: Intäktsmöjligheterna ska ökas och dividenden ska stiga igen
Styrelsen bekräftar målsättningen om att i innevarande räkenskapsår både vilja öka intäkter och dividender. Under 2015 ska koncernomsättningen i alla verksamhetsområden ligga mellan 515 milj. euro och 535 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro).

Medan styrelsen förväntar en någorlunda stabil omsättning inom det marginalstarka fotofinishing, ska den potentiellt tillbakagående omsättningen i detaljhandeln, med hjälp från den förväntade omsättningsstigningen i kommerciellt online-tryck, om möjligt mer än utjämnas. Efter att ha nått 70,5 milj. euro under 2014 (+17,8 %) menar styrelsen även att en omsättningsstigning på cirka 80 millj. euro i kommerciellt online-tryck är uppnåeligt. CEWE behåller oförändrat målet om att tjäna in ett positivt resultatbidrag i detta nya verksamhetsområde under 2016.

Målsättningen för det operativa resultatet visar en tydlig stigning i förhållande till resultaten för 2014: EBIT ska under 2015 ligga mellan 32 milj. euro och 38 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro), EBIT mellan 30 milj. euro och 36 milj. euro (2014: 31,5 milj. euro) och resultatet efter skatt mellan 20 milj. euro och 24 milj. euro (2014: 21,4 milj. euro). Resultatet per aktie ska ligga mellan 2,87 euro och 3,45 euro (2014: 3,07 euro per aktie). Samtidigt bekräftar styrelsen målsättningen att under de kommande åren kontinuerligt vilja öka dividenden!

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire