Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
01/12-15   -   Pressmeddelande

CEWE förväntar tillväxt i omsättning och intäkt 2015

ï‚· 3:e kvartal 2015 ligger till att nå målsättningen: CEWE bekräftar prognosen
ï‚· Innan den viktiga julhandeln: CEWE FOTOBOK är testvinnare hos Stiftung Warentest
ï‚· Kommersiellt onlinetryck växer med tvåsiffrigt procenttal i förhållande till förra året
ï‚· Det har skapats grund för vidare tillväxt

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) bekräftar efter de första nio månaderna av 2015 målsättningen om att förbättra intäkten med ca 2 milj. euro i förhållande till målet för 2014. EBIT-målsättningen för 2015 ligger således mellan 32 milj. euro och 38 milj. euro. Företaget har på 12-månadersbasis redan en EBIT på 33,3 milj. euro. "Efter tredje kvartalet har det gått bättre med att nå målen för vinst för hela året än under föregående år. Årsmålen är överskådliga innan den viktiga julhandeln. Det har alla tre affärsområden bidragit till", säger Rolf Hollander, CEO för CEWE Stiftung & Co. KGaA. Under de första nio månaderna av 2015 blev EBIT förbättrat med 13,4 % till -4,1 milj. euro. med en koncernomsättning med en stigning på 2,9 % till 228,4 milj. euro. Justerat för omstruktureringskostnader under första kvartalet klättrade det operativa EBIT med 34,4 % upp på -3,1 milj. euro. Under de senaste tre åren har CEWE tjänat in mer än 100 % av årsresultaten endast under fjärde kvartalet.

Växtsegmentet kommerciellt onlinetryck uppnår återigen framgång
Efter att ha uppnått en tillväxt på 7,1 % under första halvåret av 2015 gick kommerciellt onlinetryck under tredje kvartalet återigen framåt, således att omsättningen för tidsperioden av de tre första kvartalen klättrade upp på 55,0 milj. euro med ett plus på 10,1 % (K1-3 2014: 50,0 milj. euro). EBIT blev under de tre första kvartalen lätt förbättrat från -2,6 milj. euro till -2,5 milj. euro. Även inom kommerciellt onlinetryck ligger det omsättnings- och intäktsstarka tidsperioden - som i fotofinishing - i fjärde kvartalet: I oktober och november förbereder alla företagskunder sig på julhandeln och beställer reklamtrycksaker i förstärkt grad. Hollander: "Därmed är vårt affärsområde kommerciellt onlinetryck också på rätt kurs med hänsyn till att uppnå årsmålen för 2015 på cirka 80 milj. euro."

Detaljhandeln med förbättrat resultat
Nytänkningen av detaljhandeln i Polen bär frukt: Det nu tydligt förstärkta fokus på fotofinishing-produkter i detaljhandeln och den ändrade prispolitiken på fotohårdvara reducerar temporärt omsättningen för detta affärsområde (K1-3 2015: -11,2 % till 43,5 milj. euro), men förbättrar omsättningskvaliteten på sikt.

Korrigerat för de nödvändiga omstruktureringskostnaderna (under första kvartalet 2015 på -0,6 milj. euro) har EBIT stigit med 0,7 milj. euro till -0,8 milj. euro. Under tredje kvartalet uppnådde detaljhandeln med -0,1 milj. euro ändå nästan utjämnat resultat (K3 2014: -0,4 milj. euro).

Mervärdesprodukter orsakar även 2015 en stigning i fotofinishing
Avsättning, omsättning och överskott är i fotofinishing på rätt kurs: Omsättningen växte lite mer än förväntat med 4,3 % till 239,8 milj. euro, eftersom den positiva utvecklingen med CEWEs mervärdesprodukter (CEWE FOTOBOK, CEWE KALENDER, CEWE CARDS, CEWE VÄGGBILDER) fortsätter.

CEWE har utmärkt förberett sig för den kommande julhandeln. CEWE FOTOBOKEN fick nyligen testresultatet "utmärkt" av det tyska företaget Stiftung Warentest, där den även blev korad som marknadens bästa fotobok. Dessutom vann CEWE FOTOBOK-appen testets förstaplats i den tyska facktidningen connect. "Både på produktsidan, med vår beställningsapplikationer och med våra mobila appar har vi bäst möjligt förberett oss på julhandeln och ser fram emot att även i år skapa glädje hos alla våra kunder med våra fotoprodukter", säger Hollander. EBIT på affärsområdet fotofinishing har visat en lätt framgång på -0,3 milj. euro i förhållande till siffrorna för förra året (K1-3 2014: -0,7 milj. euro), även om CEWE under tredje kvartalet som förberedelse på det omsättningsstarka julkvartalet har investerat mer i marknadsföring än förra året. "Segmentet fotofinishing har dessutom burit kostnader för ett par hundratusen euro på grund av CEWEs arrangemang i andra företag", förklarar Hollander.

Bas för vidare tillväxt
Som just offentliggjort i rapporten för andra kvartalet har CEWE i början av tredje kvartalet tagit över aktiemajoriteten i företaget DeinDesign för att utvidga utbudet av fotofinishing. DeinDesign erbjuder personliga smartphone- och tablet-skal och kompletterar därmed affärsområdet fotofinishing på produktsidan.

Under tredje kvartalet har CEWE även köpt majoriteten av entreprenörföretaget futalis. futalis är ett onlineföretag som säljer individorienterat husdjursfoder av hög kvalitet och som blir producerat efter veterinärmedicinska rekommendationer. Hollander: "När vi tittar på våra investeringsmöjligheter går vi särskilt efter online-affärsmodeller som - såsom CEWE - producerar personliga produkter av hög kvalitet och med högt konsumentvärde och som därmed uppnår ett starkt märke och dessutom affärsmässigt kan vidareutveckla CEWE i framtiden." Speciellt på grund av vår medverkan i den statsinitierade High-Tech Gründerfonds (HTGF II) har CEWE en bra överblick över företagsetableringar och investeringsmöjligheter.

"Vi får inte förvänta några betydliga resultat av entreprenörföretag de nästa par åren och bör inte ge dem för höga förväntningar. Det avgörande är att det uppstår tillväxtområden som om fem till tio år kan ge märkbara bidrag till omsättning och vinst", understryker Hollander.

Målen för 2015 bekräftas: Resultat och dividend ska fortsatt stiga
Under 2015 ska koncernomsättningen på alla affärsområden ligga mellan 515 milj. euro och 535 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro), EBIT mellan 32 milj. euro och 38 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro), EBT mellan 30 milj. euro och 36 milj. euro (2014: 31,5 milj. euro), resultatet efter skatt mellan 20 milj. euro och 24 milj. euro (2014: 21,4 milj. euro) och resultatet per aktie mellan 2,87 euro och 3,45 euro (2014: 3,07 euro per aktie). "Vi önskar en fortsatt stabil och under de kommande åren stigande dividend", säger Hollander.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire