Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
31/03-16   -   Pressmeddelande

CEWE nådde verksamhetsmålen för 2015

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) nådde omsättnings- och resultatmålen för affärsåret 2015. Omsättningen har enligt de preliminära beräkningarna stigit med 5,8 % till 554,2 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro; omsättningsmål 2015: 515 till 535 milj. euro). Resultatet före ränta (EBIT) visar en ovanligt hög stigning på 13 % till 36,8 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro; EBIT-mål 2015: 32 till 38 milj. euro). Korrigerat för engångsutgifter som omstruktureringsutgifter och en goodwill-nedskrivning på totalt 3,6 milj. euro skulle EBIT ändå ha överträffat de 40 milj. euro. "Alla tre strategiska affärsområden har i förhållande till rentabiliteten visat en markant förbättring i 2015. Investeringarna i CEWE, i vårt varusortiment inom området "fotofinishing" och i tillväxtsegmentet kommerciellt onlinetryck, har gett lika bra utdelning som vår repositionering i detaljhandeln", säger Rolf Hollander, styrelseordförande i CEWE Stiftung & Co. KGaA. För första gången - och ett år tidigare än förväntat - har det snabbt växande affärsområdet kommerciellt onlinetryck, liksom detaljhandelssegmentet, nått nollresultatet.

- Produkten CEWE FOTOBOK lyckades med både omsättnings- och intäktsstigning ännu en gång att förstärka julkvartalet
- EBIT steg i 2015 med 13,0 % till 36,8 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro)
- Betydlig intäktsstigning för alla affärsområden
- Kommerciellt onlinetryck uppnår operativt nollresultat tidigare än förväntat

Fotofinishing har bidragit med 109,8 % till koncern-EBIT
Fotofinishing har som det största affärsområdet igen överträffat föregående år med en omsättningsstigning på 7,5 % till 414,9 milj. euro och en EBIT på 40,4 milj. euro (+2,4 %; före omstruktureringsutgifter och goodwill-nedskrivningar med 43,4 milj. euro, +10,1, %). Den fortsatta innovationen utgjorde även i 2015 fundamentet för den varaktiga affärsframgången: både bredden och kvaliteten i vårt varusortiment och de bra produktions- och leveransutföranden i den dagliga driften har bidragit till framgången. Produkten CEWE FOTOBOK och CEWEs andra märken, som också har blivit annonserad på tv, har med deras höga igenkänningsvärde och fina image ännu en gång varit mycket efterfrågade julklappar. "Det är inte ovanligt att våra CEWE-fotoprodukter är bland de mest omtyckta julklapparna. Igenkänningsvärdet, som fortsatt växer sig större, och våra CEWE-produkters fina image har säkerställt tillväxten", förklarar Hollander. Det har CEWEs apps till mobilenheter såsom smartphones och surfplattor bidragit väsentligt till. Även i detaljhandeln har företaget gjort stora framsteg samt både nått en tvåsiffrig tillväxt och en intäktsförbättring i kommerciellt onlinetryck. Således har detaljhandeln bidragit med en resultatförbättring på 2,5 milj. euro och kommerciellt onlinetryck med en EBIT-förbättring på 1,9 milj. euro till intäktsstigningen i koncernen.

Samtliga försäljningsmål nådda - digitalkvot på 98,6 %
CEWE har i 2015 totalt producerat 2,23 mrd. foton. Därmed har CEWE faktiskt överstigit den översta målgränsen på 2,17-2,22 mrd. foton en smula. I talet på 2,16 mrd. digitalfoton (mål: 2,10-2,15 mrd.) står endast 0,07 mrd. filmfoton (mål: 0,065-0,070 mrd.). Digitalkvoten närmar sig med hastiga steg 100 %-märket och låg i 2015 redan på 98,6 %. Den höga volymen av digitalfoton beror främst på försäljning av produkten CEWE FOTOBOK, som har stigit till 6,0 milj. böcker (mål: 6,0-6,1 milj.). Det kunde inte bara ses en stigning av försäljningen, men även i omsättning per bok. Även de övriga märkena som CEWE KALENDER, CEWE CARDS och CEWE VÄGGBILDER har övervägande visat en tvåsiffrig tillväxt. Den större andelen och växande efterfrågan av fotoprodukter av hög kvalitet, som erbjuds som CEWE-märken, har lett till en stigning i omsättningen på +10,3 % till 18,6 eurocent per foto.

Repositioneringen ger åter detaljhandeln tillväxt
Med en omsättning på 60,8 milj. euro nådde detaljhandeln med -0,4 milj. euro ett nästan utjämnat resultat (2014: -2,9 milj. euro.). Detaljhandeln har ännu en gång överstigit det operativa nollresultatet, det vill säga korrigerat för omstruktureringskostnader på 0,6 milj. euro, som i 2015 uppstod i Polen som följd av repositioneringen av detaljhandeln.

Kommerciellt onlinetryck växer igen och blev redan i 2015 operativt profitabel
Även kommerciellt onlinetryck har utvecklat sig anmärkningsvärt positivt och har inte bara visat en omsättningsstigning på 10,4 % till 77,8 milj. euro och en EBIT-förbättring till -0,9 milj. euro (2014: -2,9 milj. euro): korrigerat för den ikke-operativa effekten av inköpsprisallokationen av övertagningen av Saxoprint ligger EBIT i kommerciellt onlinetryck på 1,2 milj. euro. Därmed når kommerciellt onlinetryck nollresultatet ett år tidigare än väntat.

Kommande tillväxtområd följa onlinetrycks modell"Med det goda resultatet från fotofinishing har vi satt igång vår strategi för acceleration av dynamisk tillväxt inom kommerciellt onlinetryck, samt har vi positionerat oss som en serviceminded kvalitetsleverantör på en attraktiv marknad. Här har vi lyckats skaffa en stabil och växande kundbas som vi kan bygga vidare på i framtiden", säger Hollander. Segmentet "övrigt", där struktur- och sociala kostnader samt fast egenom och andelar i unga företag bokförs, noterade räkenskapsåret 2015 en EBIT på -2,0 milj. euro. "Vi kommer fortsätta uppbyggningen av framtida affärsområden med kommerciellt onlinetryck som modell och med ett målinriktat intresse i unga företag", förklarar styrelseordförande.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire