Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
22/04-14   -   Pressmeddelande

Arbetsmarknads-undersökning i Sverige: Många vill ha jobb inom kommunen - få söker

Jobbsafari har nyligen gjort en undersökning bland mer än 6000 anställda inom den offentliga och privata sektorn i Sverige. På riksplanet visar undersökningen att nästan var sjätte är aktivt jobbsökande och åtta av tio vill ha ett jobb inom kommunen. Samtidigt framgår det av analysen att det bara är lite mer än hälften av de privatanställda som aktivt har sökt en tjänst inom den kommunala sektorn.

- Kommunerna har en större utmaning när det gäller att rekrytera nya medarbetare. Vår analys visar tydligt att det finns ett missförhållande mellan hur många som faktiskt vill ha ett jobb i den kommunala sektorn och antalet sökande, säger Henrik Christensen, VD för Jobbsafari och fortsätter:

- Employer branding är det allra viktigaste verktyget när det gäller effektiv och framgångsrik rekrytering av nya medarbetare. Större företag har under många år med stor framgång använt detta verktyg, så den offentliga sektorn borde också dra nytta av employer branding, eftersom de ju befinner sig i en tuff konkurrenssituation om samma medarbetare som i den privata sektorn.

Jobbsafaris undersökning visar å ena sidan på en ganska dynamisk svensk arbetsmarknad med hela 58 procent aktivt jobbsökande, men den visar också att det är skillnad mellan den privata och den offentliga sektorn. På riksplanet finns det 61 procent aktivt jobbsökande bland privatanställda och bara 50 procent bland de offentligt anställda. Bilden är likartad på länsnivå, dock med viss variation. Området kring Uppsala har bara 44 procent aktivt jobbsökande, medan Linköping med omnejd toppar med hela 64 procent.

Privat eller kommunalt anställd?
- Det kan givetvis finnas flera individuella orsaker till skillnaderna mellan de personer som vill ha ett jobb i en kommun och de som aktivt söker ett jobb på samma ställe. På riksplanet visar undersökningen tydligt vilken uppfattning privatanställda har om att arbeta i en kommun: "En god balans mellan arbete och privatliv" och "En god social arbetsmiljö" är de vanligaste bilderna av att arbeta i en kommun, vilket ju är en ganska appellerande föreställning, berättar Henrik Christensen och fortsätter:

- Men när vi samtidigt ställde frågan om vad som kännetecknar den kommunala sektorn jämfört med den privata, så ser bilden genast annorlunda ut: "lägre lön", "byråkratisk" och "oflexibel" är de vanligaste uppfattningarna som de privatanställda har av den kommunala sektorn. Det visar ju med all önskvärd tydligt på vilka utmaningar som den kommunala sektorn borde ta tag i.

Analysen ger också en bild av vem som tidigare har sökt tjänster i den kommunala sektorn. På riksplanet har hela 67 procent av alla jobbsökande någon gång sökt en tjänst i en kommun. Bland privatanställda är motsvarande andel 58 procent. Bilden ser lite annorlunda ut på länsnivå, där stockholmare med en andel på 56 procent har minst intresse av att arbeta i den kommunala sektorn. I till exempel Örebro, Göteborg och Jönköping har 72-73 procent tidigare sökt jobb i den kommunala sektorn.

När det kommer till övervägningar om att söka ett kommunalt jobb, så är hela 80 procent på riksplanet positivt inställda till detta, och, kanske lite överraskande, så är fördelningen helt jämn mellan privat- och offentligt anställda. På länsnivå är bilden lite mindre entydig. Invånare i Örebro län med 72 procent är minst intresserade av att överväga ett jobb i en kommun, medan invånarna i Västmanland län är mest positiva med 93 procent.


Relevant information

Om Jobbsafari
http://www.jobbsafari.se/company/1/Jobbsafari


Bilder


Pressekontakter

Henrik Christensen
VD
  +45 38 32 33 87
  +45 20 26 23 87

Företag

Jobbsafari
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg, Sverige

  +45 38 32 33 87

http://www.jobbsafari.se/

Ta emot nyheter från Jobbsafari.se per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire