Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/03-02   -   Pressmeddelande

ProAct säkrar verksamhetskritisk information för utvecklare av 3G-utrustning

ProAct har fått en strategiskt viktig order från Ericsson. Ordern omfattar projektledning, implementation, utbildning och tre års supportavtal. Behovet av lagringsutrymme har ökat markant de senaste åren för Ericsson och ProActs lösning är dimensionerad för att säkerställa tillgången på verksamhetskritisk information under de kommande tre åren. Affären är värd 3,5 miljoner för ProAct.

Projektet, innebär att driften av datalagringen för 3G-utvecklare effektiviseras, bland annat genom att sju datahallar konsolideras till två, något som görs möjligt genom en SAN-lösning (Storage Area Network) som dramatiskt ökar prestanda och lagringskapacitet.

- Denna affär med Ericsson bekräftar vikten av investeringar i IT- infrastruktur. Att ProAct fick det här uppdraget är ett resultat av vår kompetens inom IT-infrastruktur och SAN lösningar. Vikten av en effektiv infrastruktur med hög säkerhet och prestanda samtidigt som driftskostnader hålls nere, blir allt mer aktuell säger Per-Arne Lundberg, VD på ProAct IT Group.

SAN-lösningen baseras på en speglad miljö som består av två LSI Metastor E4600 med tillhörande datalagring. Fördelarna med lösningen är framför
allt en skalbarhet som gör att kommande tre års lagringsbehov kan hanteras utan större uppgraderingar och att kapacitet och prestanda ökar flerfalt.

Förutom projektledningen, integrationen och leveransen av utrustningen kommer ProAct också att ansvara för utbildningar inom SAN för systemadministratörerna på Ericsson. Dessutom innebär det nya serviceavtalet att ProActs egen supportpersonal står stand-by med fyra timmars inställelsetid, dygnet runt, året om.

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Wahl, VD, ProAct Datasystem AB
Tel: +46 8 410 666 00
E-mail: henrik.wahl@proact.se

För mer information om ProAct IT Group, kontakta:
Per-Arne Lundberg, VD, ProAct IT Group AB
Tel: +46 8 410 666 00
E-mail: itgroup@proact.se
Mer information och bilder finns på www.proact.se.

ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information.

Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund,
Sundsvall,Karlskrona och Zürich, med cirka 285 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska
kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

Pressekontakter


Företag

ProAct IT Group AB
Djupdalsvägen 7 , Box 466
191 24 191 24 Sollentuna , Sverige

  +46 8 410 666 00

http://www.proact.se

Ta emot nyheter från ProAct IT Group AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire