Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/03-02   -   Pressmeddelande

CellPoints långivare konverterar till aktier

CellPoint Inc., har slutfört grundläggande överenskommelser för att eliminera de kortfristiga lån som innehas av Castle Creek Technology Partners och alla andra långivare. Villkoren innebär att hälften av de utestående lånen inklusive ränta, totalt ca 5,5 miljoner USD, kommer att konverteras till aktier till kursen 0,78 USD, vilket utgör en överkurs på 50% relativt senaste amerikanska slutkurs.

Återstoden av de kortfristiga lånen om 5,5 miljoner USD har omvandlats till långfristiga skulder som alla löper fram till mars 2004.
Castle Creek har som huvudlångivare möjlighet att i kommande emissioner konvertera till samma kurs som sådana genomförs till, förutsatt att teckningskursen signifikant understiger 0,78 USD, genom att samma mängd av sitt lån i dollar räknat konverteras till stamaktier. Detta skall då ske vid samma tid och till samma pris, men utan rätt till några eventuella teckningsoptioner. Överenskommelsen förutsätter även att ackord träffas med bolagets leverantörer, se nedan, samt att bolaget säkrar ytterligare kapital på kort sikt.

Jan Rynning, advokat med professionell inriktning på finansiella rekonstruktioner, och tillika styrelseledamot i CellPoint säger: "Jag har anledning att räkna med att en rimlig överenskommelse med leverantörerna kommer att nås eftersom rekonstruktionen sannolikt kommer att kunna slutföras i form av ett underhandsackord. Styrelsen anser att denna övergripande finansiella rekonstruktion, tillsammans med det faktum att Castle Creek varit så samarbetsvilligt med att nå hit, är en stor framgång för bolagets samtliga intressenter. Dessa åtgärder leder in CellPoint i en positiv spiral där även förhållandevis små kapitaltillskott bygger stora värden som tryggar verksamheten – värden som öppnar vägen för den försäljning som vi har tekniska och kommersiella skäl att räkna med."

"Den kortfristiga skuldnivån har visat sig vara ett hinder för intressenter såsom kunder, strategiska partner och nya investerare. Vi har i samarbete med berörda parter arbetat i syfte att komma över detta hinder", säger Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint. "Vi ser bolagets nyligen offentligjorda order till NTT DoCoMos europeiska satsning på i-mode genom KPN Gruppens operatör E-Plus som en bekräftelse på CellPoints starka marknadsposition. Denna framgång har heller inte spelat en obetydlig roll för att övertyga långivare om att utnyttja möjligheten att bli aktieägare i bolaget."

Bolagets svenska dotterbolag, CellPoint Systems AB, har initierat en formell finansiell rekonstruktion för att träffa underhandsackord med samtliga existerande fordringsägare. Enligt svensk lag har dotterbolaget ställt in betalningarna och erbjudit alla leverantörer ett ackord om 25 procents betalning av utestående skulder. Skuldreduktionen i Cellpoint Systems AB, som följd av ett fullständigt ackord om 25%, uppgår till 10,4 miljoner SEK. Även andra skulder i koncernen kommer att handläggas på liknande vis. Inköp av nya varor och tjänster hindras inte och omfattas inte på något vis av ackordsproceduren i Sverige eller annan plats inom koncernen.

Riskfaktorerna i denna uppgörelse finns i om detta arrangemang inte accepteras. CellPoint har i så fall möjlighet att genomdriva ett offentligt ackord, vilket sannolikt tar något längre tid. Genomförandet är även villkorat av att CellPoint Inc. kan säkerställa erforderlig likviditet. Betalningsdatum är prelimärt den 15 april 2002. CellPoint Inc. förhandlar för detta med investerare om kapital vilket dock inte finns garanterat.
CellPoint kommer tillkännage ytterligare detaljer kring den slutliga rekonstruktionen så snart uppgörelse har träffats med existerande leverantörer och slutliga överenskommelser undertecknats med fordringsägarna.

Om CellPoint
CellPoint Inc. (Nasdaq och Stockholmsbörsen: CLPT)
är en ledande global leverantör av positioneringstteknik, plattformar och applikationer som möjliggör för operatörer att snabbt skapa nya intäkter från positioneringstjänster för både konsumenter och affärsanvändare samt att möta nödfallspositioneringskraven i USA och Europa.

CellPoints huvudprodukter, Mobile Location Server (MLS) och Mobile Location Broker (MLB), bygger på öppna standarder och är utvecklade för att fungera i leverantörsblandade nätverk och möjliggör säker kommunikation med applikationer och innehåll från tredjepartsleverantörer. CellPoints system har kapacitet att klara av över 500 000 positioneringsförfrågningar per timma.

CellPoints tidiga inträde på marknaden och långa erfarenhet från europeiska operatörer har möjliggjort utvecklandet av produkter och funktioner som löser grundläggande krav, som aktiv och passiv positionering, internationell roaming, stöd för flera olika positioneringstekniker och användarintegritet.

CellPoint är ett globalt bolag med huvudkontor i Kista. Ytterligare information finns på bolagets hemsida, www.cellpoint.com

Pressekontakter


Företag

CellPoint
Kronborgsgränd 7
164 46 164 46 Kista , Sverige

  08 633 27 04

http://www.cellpoint.com

Ta emot nyheter från CellPoint per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire