Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
13/03-02   -   Pressmeddelande

Sida ökar det humanitära stödet till Västbanken/Gaza

Sverige har genom Sida ökat sin finansiering av Internationella Rödakorskommittens globala appell för år 2002, där stödet till Västbanken/Gaza ökar från förra årets 9 miljoner kronor till 15 miljoner kronor i år.


Sida stöder appellen globalt med 220 miljoner kronor.

En stor del av de pengar som öronmärkts för Västbanken/Gaza kanaliseras till Palestinska Röda halvmånen, vars främsta aktivitet är ambulansverksamhet. Organisationen förfogar över 150 ambulanser, som utgör ryggraden i den palestinska humanitära hjälpen. Ambulansverksamheten har på senare tid skadats allvarligt av de pågående striderna, och vid ett flertal tillfällen har det förekommit direkta attacker mot ambulanser och sjukvårdspersonal.

- Internationella Rödakorskommittén är en aktör med ett unikt mandat i väpnade konflikter, säger Johan Schaar, chef för Sidas humanitära enhet. Den har, i samarbete med palestinska Röda halvmånen, under lång tid spelat en viktig humanitär roll i konflikten i Mellanöstern. I den nuvarande situationen är det mycket angeläget att ge ytterligare stöd till verksamheten.


Sida har dessutom beslutat om ett stöd till UNRWA - FN:s organ för de palestinska flyktingarna - på 20 miljoner kronor för i år. Stödet ges som svar på UNRWA:s katastrofappell för Västbanken/Gaza och omfattar framförallt sysselsättningsskapande åtgärder, hälso- och utbildningsinsatser samt reparation av byggnader. Stödet ges utöver det årsbidrag om 170 miljoner kronor som Sverige ger till UNRWA.

Pressekontakter


Företag

SIDA
Sveavägen 20
105 25 105 25 Stockholm , Sverige

  08 698 55 55

http://www.sida.se

Ta emot nyheter från SIDA per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire