Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
11/03-02   -   Pressmeddelande

Columna löser revers till Drax grundare

Columna löser revers till Drax grundare
Columna Fastigheter har idag löst en revers på 50 MSEK till grundarna av företaget Drax Holding.

I och med att reversen löses, är det allra sista bandet mellan Columna och huvudmännen i gamla Drax avklippt.

– Det är bra att kunna avsluta detta kapitel och arbeta vidare med att skapa värde för våra aktieägare, säger Joakim Bierfeldt, VD för Columna Fastigheter.

Det är företaget Weland AB, huvudägare i Columna, som tillfälligt lånar Columna det aktuella beloppet. Columna räknar med att inom kort betala tillbaka lånet.

Reversen har sitt ursprung i den affär mellan Columna och Drax, som senare inte fullföljdes. Reversen upprättades i samband med att Columna skulle lägga likvid för aktier i Drax. Sedan reversen lösts är samtliga mellanhavanden reglerade.

Pressekontakter


Företag

Columna Fastigheter AB
Mäster Samuelsg. 4
111 44 111 44 Stockholm , Sverige

  08-531 945 40

http://www.columna.com

Ta emot nyheter från Columna Fastigheter AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire