Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
22/02-02   -   Pressmeddelande

Autodesks resultat stärktes under fjärde kvartalet


Kvartalsresultatet är bättre än förväntat, vilket för Autodesk närmare den magiska omsättningsgränsen 1 miljard USD. Dessutom har Autodesk för avsikt att köpa verksamheten Revit Technology Corporation kontant.

Autodesk, världens främsta leverantör av programvara och industrianpassade lösningar för konstruktion och design, har offentliggjort resultatet för det fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2002, som avslutades 31 januari 2002. Rapporten är bättre än förväntat, och utdelningen per aktie är 10 cent högre än förutspått.

Omsättningen för det fjärde kvartalet av räkenskapsåret 2002 blev 254 miljoner USD. Autodesks eget estimat för det fjärde kvartalet låg mellan 245 och 255 miljoner USD. Omsättningen för räkenskapsåret 2002 uppgick till 947 miljoner USD. Föregående år var motsvarande siffra 936 miljoner USD.

Kvartalets vinst är 22 miljoner USD eller 38 cent per aktie. Detta ska jämföras med en vinst på 28 miljoner USD eller 51 cent per aktie under samma kvartal föregående år. För det samlade räkenskapsåret 2002 blev vinsten 90 miljoner USD, eller 1,61 USD per aktie, att jämföras med 93 miljoner USD eller 1,59 USD per aktie föregående år.

Autodesks förväntade omsättning under räkenskapsåret 2003, som avslutas 31 januari 2003, ligger mellan 1,025 och 1,045 miljarder USD. Därmed passerar företaget den viktiga milstolpen 1 miljard USD i omsättning.

- Vi kan se tillbaka på ett mycket bra år, trots en svag inledning och det bistra makroekonomiska läget, kommenterar Thomas Juntti, Area Sales Director för Autodesk i Norden och Baltikum. I Norden och Baltikum överträffade vi vårt eget budgetmål med 4% och nådde en tillväxt på 16% jämfört med föregående år. Kunderna investerar i våra industrianpassade lösningar och det mest positiva under året är etableringen av Autodesk Inventor på den nordiska marknaden. Vi har en stark plattform att utgå från när vi nu inleder vårt nya budgetår.

Köper företaget Revit Technology Corporation kontant

Autodesk har tillsammans med rapporten offentliggjort avsikten att köpa företaget Revit Technology Corporation, som utvecklar parametrisk, modellbaserad programvara för bygg och konstruktion. Autodesk köper Revit för 133 miljoner USD kontant. Ett engelsk pressmeddelande om köpet finns här: http://usa.autodesk.com/adsk/item/0,,1155647-123112,00.html

Om Autodesk

Autodesk grundades 1982 och är idag världens främsta leverantör av programvara för konstruktion och design och för skapande, utvecklande och distribution av digitala data. Företagets kunder finns inom många marknader såsom byggindustri, GIS, tillverkande industri, digitala media och trådlös dataförmedling. Autodesks lösningar sporrar användarnas kreativitet och hjälper kunderna att arbeta effektivare, smartare och snabbare med digitala data i hela verksamhetsprocessen. Autodesk, som är noterat på Nasdaq, är ett av världens största globala mjukvaruföretag och omsätter 936 miljoner USD. Autodesk AB, Autodesks nordiska bolag, ansvarar för marknadsföring och försäljning i Norden och Baltikum.

Pressekontakter


Företag

Autodesk AB
Box 14261, Mölndalsvägen
24 400 20 24 400 20 Göteborg , Sverige

  +46-31-7260152

http://www.autodesk.se

Ta emot nyheter från Autodesk AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire