Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
23/03-02   -   Pressmeddelande

LC-Tec Holding: Nyemission i LC-Tec Holding

På en extra bolagsstämma den 20 mars beslutades om nyemission av 732.276 aktier, till en teckningskurs på 50 SEK. Stämman beslutade även om utgivande av skuldebrev, för-enat med 732.276 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 366.138 nya aktier, till en kurs av 60 SEK. Nyemissionen garanteras av Bolagets huvudägare.


Vid den extra bolagsstämman i LC-Tec Holding, beslutades att ändra aktiekapitalets gränser från 2.000.000 – 8.000.000 SEK, till 5.000.000-20.000.000 SEK.

Vidare beslutade stämman om nyemission av aktier varigenom Bolagets aktiekapital kommer att ökas med 3.661.380 SEK genom emission av 732.276 aktier med ett nominellt värde av 5 SEK per aktie. Teckningskursen är 50 SEK. Aktierna skall tecknas under tiden 24 april-8 maj 2002 och betalas kontant senast den 8 maj. Gamla aktieägare har företräde i emissionen.

Bolagsstämman beslutade även att emittera ett skuldebrev på 10.000 SEK, förenat med 732.276 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av totalt 366.138 nya aktier. Rätta att teckna, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, har Hörnell Teknikinvest AB. Optionsrätterna skall överlåtas till LC-Tec Holdings aktieägare. Teckningskursen är 60 SEK. Aktierna skall tecknas under tiden 1 nov-30 nov 2002.


Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets kontor, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge

Pressekontakter


Företag

LC-Tec Sweden AB
Tunavägen 281
781 73 781 73 Borlänge , Sverige

  070-537 52 66

http://www.lc-tec.se

Ta emot nyheter från LC-Tec Sweden AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire