Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
09/04-02   -   Pressmeddelande

Nasdaq beslutar om CellPoint skall nedflyttas

Nasdaq har meddelat CellPoint att man anser att bolaget misslyckats med att uppfylla vissa krav för tillgångar och aktiekapital som krävs för notering på Nasdaqs största lista, National Market. CellPoint hävdar att den rekonstruktion som redan har genomförts innebär att CellPoint såväl uppfyller som överträffar dessa krav och har formellt överklagat Nasdaqs beslut. CellPoint ber att få utfrågas vid en hearing inom 45 dagar.

Ävenså kan Nasdaqs beslut efter den utfrågningen, om så blir nödvändigt, i sin tur överklagas. I sådant fall skall ett nästa sådant möte äga rum inom ytterligare 45 dagar. CellPoint arbetar med Nasdaq för att lösa frågeställningarna som rests och bedömer att besked om rekonstruktionen och registreringen av efterfrågade dokument kommer att leda till att några överklaganden inte kommer att behöva göras. Om så ändå blir fallet, så medför det att frågan om avnotering framflyttas cirka 90 dagar.

I samma meddelande från Nasdaq anvisas CellPoint att registrera vissa dokument i enlighet med regelverket eftersom Nasdaq överväger om CellPoint i enlighet med andra regler kan ha behövt inhämta aktieägarnas godkännande för den skull att två av bolagets avtal med Castle Creek Technology Partners under år 2000 och år 2001, istället betraktas som ett enda avtal, trots att 7 månader skiljer tillkomsterna. Bolaget motsätter sig denna tolkning och kommer att ta upp även den frågan på mötet med Nasdaq.
Den 12 mars 2002 meddelade även Nasdaq att bolagets aktie haft en köpkurs som i 30 dagar i följd legat under 1 USD, vilket strider mot Nasdaqs regelverk, varefter bolaget har 90 dagar på sig att ändra på detta.

CellPoint friskriver sig från att Nasdaq med säkerhet kommer att bevilja CellPoints överklagan.

Om CellPoint
CellPoint Inc. (Nasdaq och Stockholmsbörsen: CLPT) är en ledande global leverantör av positioneringsteknik, plattformar och applikationer som möjliggör för operatörer att snabbt skapa nya intäkter från positioneringstjänster för både konsumenter och affärsanvändare samt att möta nödfallspositioneringskraven i USA och Europa.

CellPoints huvudprodukter, Mobile Location Server (MLS) och Mobile Location Broker (MLB), bygger på öppna standarder och är utvecklade för att fungera i leverantörsblandade nätverk och möjliggör säker kommunikation med applikationer och innehåll från tredjepartsleverantörer. CellPoints system har kapacitet att klara av över 500 000 positioneringsförfrågningar per timma och kan också mycket enkelt uppgraderas till att hantera en ökad trafik.

CellPoints tidiga inträde på marknaden och långa erfarenhet från europeiska operatörer har möjliggjort utvecklandet av produkter och funktioner som löser grundläggande krav, som aktiv och passiv positionering, internationell roaming, stöd för flera olika positioneringstekniker och användarintegritet.

Pressekontakter


Företag

CellPoint
Kronborgsgränd 7
164 46 164 46 Kista , Sverige

  08 633 27 04

http://www.cellpoint.com

Ta emot nyheter från CellPoint per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire