Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
04/06-02   -   Pressmeddelande

Trinidad och Tobagos motsvarighet till Telia väljer IFS Applications

IFS tecknar avtal med Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Limited (TSTT) om leverans av affärssystem och tjänster till ett värde av 1 miljon USD. Företaget kommer att implementera IFS komponentbaserade affärssystem på tio platser i Trinidad och Tobago för att stödja processer för handel och logistik.

IFS fortsätter att ta marknadsandelar bland operatörer i telekomsektorn i Latinamerika. TSTT kommer att använda komponenter för kundorder, dokumenthantering, fakturering, lager, inköp, verksamhetsstyrning och portaler.

"Vi förväntar oss att IFS teknologi för samverkan och portaler kommer att öka vår tillväxt kraftigt, genom förbättrat stöd för långsiktiga kundrelationer, minskade ordercykeltider och bättre lagerkontroll", säger Nigel Forde, IT-chef på TSTT. “Med hjälp av IFS programvara kommer vi att kunna rationalisera TSTT:s affärsprocesser", fortsätter han.

"Telekomoperatörer söker teknologi som snabbt kan förbättra resultaten utan stora avbrott i verksamheten, långvarig utbildning eller utökad arbetsstyrka," säger Lavio Falcão, VD för IFS Brazil. “IFS Applications är konstruerat för att ge snabb återbetalning på gjorda investeringar genom portaler och webbaserade komponenter som hjälper företag att öka eftermarknadsförsäljningen, sänka kostnaderna i försörjningskedjan och minska personalbehoven," avslutar han.


Om TSTT
Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Limited är den enda licensierade leverantören av telefonitjänster i Trinidad och Tobago. Företaget ägs gemensamt av landets regering (51%) och Cable & Wireless (49%). Under de senaste fem åren har TSTT:s kundbas ökat med i genomsnitt 5,4% per år och uppgick till 315 902 anknytningar i december 2001. Företagets tjänster omfattar bland annat fast telefoni, mobiltelefoni, Internet, uthyrda fasta linjer och datatjänster. Infrastrukturen för växlar och nätverk är 100% digital. Telefoninätverket består huvudsakligen av system baserade på fiberoptik, med stöd av mikrovågsradiosystem. Kunderna finns inom bank och försäkring, petroleum- och energisektorn, statliga myndigheter och turism.

Om IFS och IFS Applications
IFS utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora och stora företag. Företagets affärssystem IFS Applications är baserat på webb- och portalteknologi med mer än 60 komponenter för tillverkning, hantering av företagets värdekedja (SCM) och kundrelationer (CRM), ekonomi, utveckling, underhåll samt personal. IFS erbjuder kunderna en stegvis utveckling till det samverkande företaget med e-businesslösningar som möjliggör partner-, kund- och leverantörssamverkan.

IFS är en av de stora affärssystemsleverantörerna i världen, har 3200 anställda och försäljning i 43 länder. Företagets aktier är noterade på Stockholmsbörsens Attract 40 lista (XSSE:IFS).

Pressekontakter


Företag

IFS AB
Teknikringen 5
593 30 593 30 Linköping, Sverige

  0733-45 36 23

http://www.ifsab.se

Ta emot nyheter från IFS AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire