Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
03/06-02   -   Pressmeddelande

Kraftig satsning på server- och datalagringslösningar


Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter, gör en kraftig satsning på server- och datalagringslösningar. Målet är att fördubbla omsättningen inom detta område och på ett tydligare sätt förpacka och erbjuda den erfarenhet och kompetens som företaget har. Satsningen bygger på en omfattande analys av marknaden och bedömningen att detta är ett område med stor tillväxtpotential.

Mängden information som behöver lagras ökar lavinartat – vissa beräkningar pekar på att volymerna fördubblas vartannat år. Samtidigt ökar behovet av 100-procentig tillgänglighet till informationen, när IT-systemen blir alltmer affärs- och verksamhetskritiska.

- Blandade servermiljöer och utspridda system för informationslagring har aldrig varit någon bra lösning. Men med tanke på de allt hårdare krav som ställs kan en ogenomtänkt IT-miljö vara en tickande bomb. Det gäller att välja lösningar som fungerar, både idag och imorgon, säger Johan Scherlin, nordisk marknadsdirektör, Atea. Han fortsätter:

- Det finns ett behov hos kunderna av en oberoende rådgivare vid köp av IT-produkter, området server- och datalagring är ett bra exempel på detta. Vi ska ta den positionen, men utan att för den skull bli konsulter på heltid. Vår styrka är att vi kan produkterna mycket väl och är vana att ta ett helhetsgrepp med hjälp av vårt koncept Atea Value Chain.

- Atea är redan störst i Norden vad gäller försäljning av Intel-baserade servrar och vi ska nu fördubbla vår omsättning inom segmenten server- och datalagring. Det vi gör nu är att vi på ett tydligare sätt förpackar och erbjuder den långa erfarenhet och djupa kompetens som vi har, till exempel i form av olika tjänstepaket för genomgång och analys av kundens IT-miljö, säger Johan Scherlin.

Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea har 700 medarbetare i hela Norden. Atea ägs sedan 1 oktober 2001 av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Thomas Keifer är koncernchef för Atea. Vd för Atea Sverige AB är Pär Aspengren.

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera sina kunders hantering av IT-produkter genom hela livscykeln.

Pressekontakter


Företag

Atea Sverige AB
Box 1495
171 29 171 29 Solna, Sverige

  0733-98 43 10

http://www.atea.com

Ta emot nyheter från Atea Sverige AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire