Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
18/03-03   -   Pressmeddelande

Svanen miljömärker mönsterkort

Svanen arbetar aktivt med att begränsa användningen av flamskyddsmedel i elektronik. Tidigare har kraven främst gällt innehåll i platsdelar. Nu går miljömärkningen ett steg vidare och märker mönsterkort.

Med Svanmärkta mönsterkort kan miljömedvetna producenter välja mönsterkort fria från bromerade flamskyddsmedel. De miljömärkta korten ska också vara förberedda för blyfri lödning.

Mönsterkort är själva basen till kretskortet och består oftast av olika lager med glasfiber, epoxiplast och ledningsmaterial i koppar. Mönsterkort används i alla typer av elektroniska produkter. De innehåller idag oftast bromerade flamskyddsmedel - oavsett den speciella apparatens behov av brandskydd. Dessutom används ofta bly - en miljöfarlig tungmetall - vid lödningen av elektroniken.

Svankriterierna kommer främst gå ut på att förbjuda bromerade flamskyddsmedel i mönsterkort och lödmask, samt bly i oxidskydd och vid lödning.

Kriterierna skickas ut på remiss under vecka 12 och troligen kan de beslutas och börja gälla i juni 2003.

Pressekontakter


Företag

SIS Miljömärkning AB
S:t Paulsg. 6
118 80 118 80 Stockholm, Sverige

  08-55 55 24 50

http://www.svanen.nu

Ta emot nyheter från SIS Miljömärkning AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire