Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
05/05-03   -   Pressmeddelande

Wilson Logistics Sweden satsar på tredjepartslogistik och blir komplett logistikpartner

Wilson Logistics Sweden satsar på tredjepartsverksamhet och öppnar lager i Göteborg.
- Det kompletterar vårt utbud och ger oss möjlighet att erbjuda kunderna hela kedjan av logistiktjänster, från kundens leverantör i utlandet via lager till slutkund, säger Pontus Henryz, chef för affärsområde logistik på Wilson Logistics Sweden.

I början av juni öppnar det nya lagret, som till en början kommer att ha en kapacitet på ett par tusen pallplatser. Lagret ligger i logistikparken i Arendal, nära Göteborgs hamn.
- Den här satsningen innebär att vi nu tar oss in på en för Wilson Sverige ny del av marknaden, säger Pontus Henryz. Att kunna erbjuda tredjepartslogistik med lagerhantering är strategiskt viktigt för oss som marknadsledare på inflöden till Sverige på såväl sjö- som flygtransporter. Vi vill vara en heltäckande strategisk partner som kan erbjuda kunderna smarta, smidiga lösningar med stöd av IT-baserade tjänster

- Vi inriktar oss i första hand på kunder med import från länderna utanför Europa. Hittills har vi fått en bra respons från våra kunder och räknar med att utöka verksamheten under hösten. Vi räknar med en omsättning på cirka fem miljoner under det första uppbyggnads-året, säger Pontus Henryz.

- Förutom lagerhantering kan vi också erbjuda våra kunder kvalitetskontroller, sortering, plockning, packning, märkning, streckkodning, inventering och eventuell förmontering. Wilsons väl utvecklade IT-stöd ger kunden bl a visibilitet med full insyn i vad som ligger på lager. Trenden pekar tydligt mot att allt fler företag väljer att outsourca sin lager-verksamhet, säger Pontus Henryz som inte utesluter att det blir fler tredjepartslager i Wilson Sveriges regi relativt snart. Wilson har tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med Posten Cargo Center om hyra av en fast yta. Den nya lagerverksamheten kommer dock att drivas helt och hållet i Wilsons regi.

Wilson Logistics Sweden ingår i Wilson Logistics Group, som är Skandinaviens största leverantör av globala transport- och logistktjänster inom flyg- och sjöfrakt. Wilson Logistics Swedens nettoomsättning 2003 beräknas uppgå till 2 miljarder kronor. Företaget har kontor på 10 platser i Sverige och antalet medarbetare uppgår till ca 330. Wilson Logistics Groups nettoomsättning2002 uppgick till 5,9 miljarder kronor med 2100 medarbetare i 27 länder med 130 kontor.

Pressekontakter


Företag

Wilson Logistics Sweden AB
Masthuggstorget 3A, PO Box 7091
SE-402 32 SE-402 32 Göteborg, Sverige

  031-42 98 20

http://www.wilsonlog.com

Ta emot nyheter från Wilson Logistics Sweden AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire