Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
11/04-03   -   Pressmeddelande

Idrottsledare hyllas med utställningar i hela Sverige

Under lördagen den 12 april invigs 15 utställningar om idrottsledare och idrottshistoria runt om i Sverige. Bakom de 22 utställningarna, som är ett led i Riksidrottsförbundets hundraårsfirande, står lokala idrottshistoriska sällskap och föreningar.

Under RF:s hundraårsjubileum lyfter man särskilt fram den breda barn- och ungdomsidrotten, de ideella ledarna och den samhällsnytta dessa gör. Mottot för jubileet är "Dela glädjen!" När man i de lokala sällskapen och föreningarna skulle skildra den lokala idrottshistorien var det därför naturligt att sätta fokus på just de egna idrottsledarna genom tiderna.
- Idrotten är vår största folkrörelse. Nästan alla berörs av den, på ett eller annat sätt. Ändå nämns den sällan när man ska beskriva samhällsutvecklingen under det senaste decenniet, säger Riksidrottsförbundets ordförande Gunnar Larsson. Vi vill med de här utställningarna försöka ändra på det.

När folk hör ordet idrottshistoria är det väl oftast de stora segrarna, eller förlusterna, och de berömda idrottsprofilerna de tänker på. Men den här gången är det alltså idrotten i samhället och idrottsledarnas betydelse som är utgångspunkten. "Sport - vetenskap och ledarskap", "Idrottsglädje och idrottshjältar" och "Idrottens vingslag i Ljusdal under 100 år" är titlar på några av utställningarna.

- Tanken är att Riksidrottsförbundets jubileumsår ska vara ett avstamp mot framtiden. Men för att kunna göra det krävs ett historiskt perspektiv, en förståelse för hur vi har kommit till där vi är idag. Det gäller inte minst dagens idrottsungdomar som lätt tar mycket för givet, menar Gunnar Larsson .

Ungdomar är med andra ord en viktig målgrupp för utställningen. Arrangörerna hoppas på besök från både skolklasser och idrottsföreningar. Men självklart finns det också mycket spännande för den inbitne idrottsnostalgikern.

Pressekontakter


Företag

Riksidrottsförbundet
Idrottens Hus
123 87 123 87 Farsta, Sverige

  08-605 61 09

http://www.rf.se

Ta emot nyheter från Riksidrottsförbundet per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire