Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
29/11-06   -   Pressmeddelande

Parkeringssystem från Bosch i nya Citroën C4 Picasso

- Automatisk information om parkeringsfickors längd
- Förbättrad parkeringsassistans under utveckling

Citroën C4 Picasso är världens första bil med integrerad mätning av parkeringsfickor. Förarassistanssystemet från Bosch visar föraren om den valda parkeringsfickan är tillräckligt stor för bilen. Det ger en säker känsla, speciellt i tät stadstrafik.

Parkeringsplatssensorn i Citroën C4 Picasso är baserad på Bosch parkeringsassistans och hjälper föraren att undvika parkeringsskador. Fyra ultraljudsensorer på fordonets fram och bakdel har kompletterats med en sensor till vänster och höger på främre stötfångaren.

Systemet är enkelt att använda: När föraren hittar en parkeringslucka aktiverar han systemet via en knapp på ratten. Via den blinkers som är påslagen känner systemet av på vilken sida parkeringsluckan finns. Vid passering av luckan i lägre hastighet än 20 km/tim mäter sensorn upp luckan. Assistenten informerar föraren via centraldisplayen om utrymmet är tillräckligt stort. Samma visuella och akustiska signaler som förekommer i parkeringsassistenten varnar föraren för föremål. Bosch parkeringsplatssensor är tillförlitlig även om parkeringsluckan ligger i en lätt kurva.

Det finns flera fördelar med Bosch nya parkeringsplatssensor. För föraren är det framförallt ett prisvärt komplement till parkeringsassistansen. Den tydliga längdinformationen gör att fruktlösa parkeringsförsök kan undvikas. Det sparar tid och tålamod. Parkeringsluckor som av föraren själv uppskattas som för små kan utnyttjas. Han kan alltså koncentrera sig bättre på trafiken och stör efterföljande trafik mindre. Eftersom systemet utvärderar alla tio ultraljudsensorerna, även de två kompletterande, är främre fordonshörnen bättre skyddade vid parkeringsmanövrering.

Parkeringsassistansens framtid

Inom kort kommer Bosch att förbättra den ultraljudsbaserade parkeringsassistansen med ytterligare funktioner. I början av 2008 går ett system i serie som dessutom hjälper föraren att styra in i parkeringsluckan. Därutöver kommer samma år ytterligare ett steg i utvecklingen som gör det möjligt att direkt kontrollera elektriskt understödd styrning – föraren behöver bara sköta gas och broms.

Dessa system är en del av en hel palett av förarassistanssystem från världens ledande tillverkare av bilkomponenter. En del finns redan på marknaden och några kommer att finnas i serieproduktion inom de närmaste åren. Föraren erbjuds en hög grad av komfort och säker bilkörning underlättas. Med växande biltäthet ger detta bilföraren en väsentlig avlastning.

###

Boschkoncernen är en internationellt ledande tillverkare av fordons- och industriteknik, konsumentprodukter och byggnadsteknik. Omkring 250 000 anställda bidrog under bokslutsåret 2005 till en omsättning på 42 miljarder euro. Företaget grundades 1886 i Stuttgart som "verkstad för finmekanik och elektroteknik" av Robert Bosch (1861-1942). I dag omfattar koncernen ett globalt nätverk av tillverkning, distribution och kundtjänster i 270 dotterbolag med fler än 12 000 representationsställen i över 140 länder. Bosch i Sverige (www.bosch. se ) sysselsätter cirka 1300 medarbetare.
Ägarstrukturen i Boschkoncernen säkerställer finansiellt oberoende och självständighet i affärsverksamheten. Det ger företaget möjlighet att göra avsevärda investeringar för framtiden liksom att leva upp till ett socialt ansvarstagande i linje med grundarens intentioner. 92 procent av kapitalandelarna i Robert Bosch GmbH ägs av den inte vinstdrivande stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Företagets industriella verksamhet och ägandefunktioner utövas inom Robert Bosch Industrietreuhand KG.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  +46 70 7773028


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire