Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/10-04   -   Pressmeddelande

Nu ökar vi tempot på svensk energieffektivitet

I samband med Processteknik 2004 på Svenska Mässan i Göteborg lanserar TecNet Nordic AB, ENAR. ENAR en modern metod att systematiskt och effektivt säkerställa processtekniska anläggningars ENergiARbete.

I ENAR kartläggs och analyseras energisituationen på den aktuella anläggningen. Resultatet av arbetet sammanställs, och potentialen i energi- och produktivitetsvinster beräknas. De olika arbetsmomenten i denna del har naturligtvis historiskt genomförts flertalet gånger på många anläggningar. Det nya och unika i ENAR är att arbetet från början är anpassat till svensk standard SS 627750, Energiledningssystem – Kravspecifikation, som publicerades av SIS i slutet av 2003.

ENAR ger alltså svaren på:

- Aktuell energisituation för anläggningen
- Kopplingen mellan energi och produktivitet
- Vilka möjligheter ett energiledningssystem ger i min verksamhet
- Hur Ert energiledningssystem skall klara en certifiering och hur integrationen med befintliga kvalitetssystem skall säkras
- Vilka kostnader som uppkommer vid en investering i ett energiledningssystem

Att det är av vikt att öka energieffektiviteten hos svensk industri ger även regeringen uttryck för. Den 10 juni 2004 lade regeringen ett förslag till riksdagen om ett program för energieffektivisering i energiintensiva företag (PFE). Om detta lagförslag går igenom väntas Energimyndigheten bli tillsynsmyndighet för programmet som i korthet innebär en skattereduktion på processrelaterad elförbrukning.

TecNet Nordic AB är ett tekniskt konsultföretag som arbetar med olika tjänster inom energiprojektering. TecNet:s medarbetare har stor erfarenhet av ingenjörsarbete inom processtekniskaindustrier. Vi har Sverige som bas och verkar ifrån vårt kontor i Göteborg.

För vidare information kontakta:

Olle Fogelin, Marknadsansvarig TecNet 0708-40 33 15
Lena Wermelin, Processteknik 070-399 50 92

Pressekontakter


Företag

TecNet Nordic AB
Andra Långgatan 48
413 27 413 27 Göteborg, Sverige

  031-704 52 00

http://www.tecnet.se

Ta emot nyheter från TecNet Nordic AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire