Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
23/11-04   -   Pressmeddelande

Sogeti utvalt av RFV och SPV

Riksförsäkringsverket (RFV) och Statens pensionsverk (SPV) har erbjudit Sogeti att teckna ett nytt treårigt ramavtal som helhetsleverantör av IT-konsulttjänster. Verkens totala inköpsvolym beräknas till 200-300 miljoner kronor per år.

Sundsvall 041123 – Via avtalet kommer Sogeti Sverige AB (Sogeti) att tillhandahålla tjänster och kompetens inom samtliga IT-konsulttjänster som omfattas av ramavtalet – verksamhetsutveckling och strategi, projektledning, systemutveckling och systemförvaltning, datordrift, samt teknik.

Totalt 80 leverantörer ansökte och ett 40-tal kvalificerade sig att lämna anbud. Endast ett 20-tal (en halvering jämfört med det senaste ramavtalet) valdes ut för att teckna ramavtal, varav Sogeti är en av elva leverantörer som kan leverera inom samtliga områden.

Avtalet gäller 050101-071231 med möjlighet till två förlängningsperioder om vardera ett år.

Avtalet är av stor vikt, framför allt för Sogetis verksamhet i Sundsvall, som idag omfattar ett 100-tal konsulter. IT-konsultföretaget finns idag på ytterligare 16 svenska orter och har totalt 650 anställda i Sverige.

Om Sogeti
Sogeti, ett konsultföretag inom Cap Gemini-koncernen, levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden. I tjänsteportföljen ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrations-projekt, testning, systemförvaltning, samt drift och utveckling av kundernas infrastruktur. Sogeti har cirka 13 500 medarbetare i tio länder. Av dessa arbetar cirka 650 konsulter vid företagets 17 svenska kontor.

Pressekontakter


Företag

Sogeti Sverige AB
Gustavslundsvägen 131
161 24 161 24 Bromma, Sverige

  070-361 46 21

http://www.sogeti.se

Ta emot nyheter från Sogeti Sverige AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire