Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
30/11-04   -   Pressmeddelande

Proconsa utökar outsourcing till indiska span systems

Efter lyckad framtagning av en ny programmodul fördjupar Proconsa sitt samarbete med Indien. Nu kontrakterar företaget, som har ett 20-tal anställda, ett eget indiskt utvecklingsteam hos SPAN systems till fast månadskostnad. Med avtalet ökar Proconsa sin kapacitet, sparar pengar och frigör resurser för mer kundnära verksamhet.

Proconsa är ett litet företag som utvecklar och marknadsför säljkonfiguratorer. Med de interaktiva säljstödssystem som Proconsa levererar kan företag som Volvo, Hiab och Kone såväl förenkla försäljning av komplexa produkter som effektivisera orderhantering.

I november i år har en nyutvecklad programmodul för begagnathantering, ProUsed, tagits i drift av Svenska Lantmännen Maskin AB. Utvecklingen av modulen har outsourcats till indiska SPAN Systems. SPAN Systems är CMM 4-certifierat, en kvalitetsnivå som endast ett 100-tal it företag i världen uppnått. Förmedlande företag och koordinerande länk har varit svenska Make IT in India AB. Samarbetet fungerar bra anser Kjell Lindqvist.

"Vi tror på möjligheten med outsourcing till Indien. Har man tydligt överenskomna mål och processer arbetar indierna med stark kraft. Precis som alltid har vissa moment varit mer krävande, men när det någon gång behövts extra resurser satte indierna snabbt in sådana med stort engagemang", säger Proconsas vd Kjell Lindqvist.

Tidsschemat och budgeten överskreds en aning men trots det är man nöjda på Proconsa, som nu fördjupar samarbetet genom att kontraktera ett eget indiskt utvecklingsteam mot fast månadskostnad.

"Att utvidga IT-samarbetet med Indien är en del av vår framtid, anser Kjell Lindqvist. Proconsa är ett litet företag som fortfarande kommer bedriva egen utveckling men vi tror på outsourcing eftersom vi därigenom på ett flexibelt sätt kan öka kapaciteten och hålla nere kostnaderna.", säger Proconsas vd Kjell Lindqvist.

Om Proconsa AB
Proconsa AB, grundat 1987, har sitt huvudkontor i Lidköping och är ledande leverantör av Interaktiva Sälj System (ISS) och Konfigurator lösningar. Programvaror och tjänster erbjuds för att tillfredställa företags behov av att leverera kundspecifika produkter på ett kontrollerat och kostnadseffektivt sätt. Försäljnings- och orderprocessen hos tillverkande industri effektiviseras med hjälp av framtagna standardprodukter och en djup förståelse för målgruppens verksamhet. Proconsas kundlista innehåller bland andra Volvo Lastvagnar, Atlet, KONE, Volvo Buss och Kalmar Industries Oy AB/Hiab företagets lösningar finns installerade i samtliga världsdelar.

Om Make IT in India AB
Företaget har flerårig erfarenhet av att koordinera arbetet mellan svenska kunder och det indiska IT-bolaget SPAN Systems. De högkompetenta indiska IT-resurserna erbjuds till priser som ligger på en betydligt lägre nivå än de svenska. Make IT in India AB fungerar som ett membran och relationsförmedlare mellan det indiska IT-bolaget och den svenska kunden. Dessa tjänster kostar inget extra utan ingår i det fasta pris som överenskoms. Bland kunderna som outsourcar till Indien finns både mindre och större företag.

Om SPAN Systems
SPAN Systems i Bangalore är certifierat enligt ISO 9001:2000 och ingår i den exklusiva skaran av ca 100 IT-bolag i världen som uppnått CMM-certifiering nivå 4. Företag väljer att anlita SPAN Systems p g a företagets höga kompetens och låga priser. De får nya applikationer utvecklade snabbare. Utveckling, tester och programunderhåll blir effektivare. Uppdragen utförs offshore i Indien, ibland onsite hos uppdragsgivaren.

Pressekontakter


Företag

Proconsa AB
Box 2080
53102 53102 LIDKÖPING, Sverige

  0510-485884

http://www.proconsa.se

Ta emot nyheter från Proconsa AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire