Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
13/01-05   -   Pressmeddelande

Mamut med 25 procent tillväxt under 2004

– Över 3 000 nya kunder under fjärde kvartalet 2004

(Stockholm, 13 januari, 2005) Mamut nådde en omsättning på 159,2 MSEK 2004 jämfört med 127,8 MSEK 2003, vilket motsvarar en tillväxt på 25 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 15,6 MSEK 2004 jämfört med 9,2 MSEK 2003. Företaget ökade omsättningen med 31 procent under 4Q04 och hälften av tillväxten kom från Storbritannien och Nederländerna. Mamut har startat förberedelserna för en introduktion av Mamut Business Software på nya europeiska marknader.

– Vi är mycket nöjda med över 3 000 nya kunder under fjärde kvartalet och vi förväntar oss vidare tillväxt under 2005. En organisk tillväxt som överstiger 30 procent för årets två sista kvartal ger företaget en mycket bra position inför 2005, säger Eilert Hanoa, koncernchef i Mamut.

Implementering av IFRS för 2004
Börsnoterade företag måste från första kvartalet 2005 leverera sin redovisning i förhållande till EU-standarden IFRS/IAS. Mamut har därför implementerat de viktigaste effekterna av IFRS med verkning från 2004 för att effektivt kunna kommunicera vilken effekt IFRS har för Mamuts redovisning och för att uppnå full jämförbarhet med kommande redovisningstal.

– För Mamuts del påverkar IFRS vissa element i kostnadsföringen, men har ingen effekt på intäktsföringen. Vi vill vara tidigt ute med IFRS så att marknaden tidigt kan se vilken effekt de nya redovisningsreglerna har för företaget, säger Eilert Hanoa.

Tillväxt på 31 procent under fjärde kvartalet 2004
Mamut uppnådde en tillväxt på 31 procent under 4Q04. Företaget nådde en omsättning på 46,1 MSEK under 4Q04, att jämföra med 35,2 MSEK för 4Q03. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 6,1 MSEK för 4Q04, att jämföra med 2,5 MSEK för samma period 2003. Företaget fick under kvartalet över 3 000 nya kunder i de fyra marknader där företaget finns representerat.

Stark tillväxt under 2004
Under 2004 blev rörelseintäkterna 159,2 MSEK, jämfört med 127,8 MSEK för 2003, en tillväxt på 25 procent. Rörelseresultatet före avskrivningar blev 2004 15,6 MSEK, jämfört med 9,2 MSEK för 2003. Driftsresultatet blev 5,6 MSEK for 2004 jämfört med 3,8 MSEK för 2003. Av den samlade omsättningen 2004 utgjorde försäljningen av Mamut programvarulicenser och serviceavtal 93 procent.

Nya marknader
Mamut har förberett sig för att introducera Mamut Business Software på nya europeiska marknader under 2005.

– Mamut har under 2004 investerat mycket för att kontinuerligt upprätthålla den starka tillväxten på nya och befintliga marknader. Vi ska upprätthålla en hög nivå på marknadsaktiviteterna på samtliga marknader under 2005 så att vi snabbare når en kritisk kundmassa i fler land, säger Eilert Hanoa.

Positiva framtidsutsikter
Mamut har en stark position för vidare tillväxt på alla marknader där företaget finns representerat och kommer att lansera många nya produkter och tjänster under 2005. Företaget behåller fokus på att etablera och förstärka strategiska samarbeten med internationella samarbetspartners på olika marknader för att öka distributionen av produkter och tjänster till Mamuts användare.

Om Mamut
Mamut (OSE “MAMUT") etablerades 1994 och är en ledande leverantör av administrativa programvarulösningar till små och medelstora verksamheter i Europa. Mamut erbjuder kompletta och användarvänliga system till marknadens bästa förhållande mellan pris och funktionalitet med integrerade lösningar för ekonomistyrning/redovisning, säljstöd, kund- och kontaktupföljning(CRM), inköp/logistik, lön/personal, projektstyrning och e-handel. Mer än 80 000 användare i Europa förenklar vardagen med lösningar från Mamut. Mer information om Mamut och företagets produkter finns på www.mamut.se.

Pressekontakter


Företag

Mamut AB
Kungsgatan 24
11135 11135 Stockholm, Sverige

  08-566 991 12

http://www.mamut.se

Ta emot nyheter från Mamut AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire