Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
10/01-05   -   Pressmeddelande

Proconsa rapporterar stark ekonomisk tilväxt under 2004

Proconsa rapporterar en omsättning för 2004 på dryga 28 miljoner. Detta är en omsättningsökning från föregående år med 70%. Tillväxten kommer av god licensförsäljning och en hög genomsnittlig beläggningsgrad på konsulter. Även resultatet för året är bra och överträffar utsatta mål.

Preliminära siffror inför 2004 års bokslut visar på en mycket god tillväxt vad gäller både omsättning och resultat. Året har genomgående varit mycket starkt avseende konsultförsäljning medan licensförsäljning tagit rejäl fart efter sommaren.

"2004 har varit ett spännande år och det känns bra att kunna redovisa våra starkaste siffror någonsin. Detta samtidigt som vi fortsätter direktavskriva våra utvecklingskostnader. Vi ser fram emot 2005 som vi förväntar oss skall bli ytterliggare ett starkt år.", säger Proconsas vd Kjell Lindqvist.

Pressekontakter


Företag

Proconsa AB
Box 2080
53102 53102 Lidköping, Sverige

  0510-485884

http://www.proconsa.se

Ta emot nyheter från Proconsa AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire