Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
15/02-05   -   Pressmeddelande

VINNOVA stödjer Affibody-forskning

VINNOVA stödjer forskning med syfte att utveckla Affibody-molekyler för medicinsk bildanalys och behandling av cancer. Totalt 5 miljoner kronor har tilldelats Affibody AB för samarbetsprojektet med KTH och Uppsala Universitet.
Pengarna ska användas till att genom akademiska forskningssamarbeten undersöka möjligheterna att använda Affibody-molekyler för diagnostik och behandling av cancertumörer. Affibody AB bidrar med motsvarande belopp i form av egna forskningsinsatser.

Redan tidigare har Affibody AB visat att Affibody-molekyler med bindningsförmåga till så kallade markörer för olika tumörer, så som bröstcancer, kan användas i försöksmodeller för att identifiera tumörerna med medicinsk bildanalys.

- Forskningsfinansieringen ger en fantastisk möjlighet att snabbare få resultat inom medicinsk diagnostik och behandlingsmetoder för cancer. Våra samarbeten med professor Stefan Ståhl på KTH och professor Jörgen Carlsson vid Uppsala Universitet har redan inletts och vi har stora förhoppningar på de medicinska tillämpningarna av projektet, säger Affibodys VD Torben Jørgensen

Affibody AB är ett svenskt bioteknikföretag som bildades 1998 av forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI). Affibodys verkar inom tillämpningsområdena Bioterapi och Bioteknologi. Bland ägarna finns investmentbolagen HealthCap, Schroder Ventures Life Sciences och Investor Growth Capital, ett dotterbolag till Investor AB. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer information finns på: www.affibody.com

VINNOVA är en statlig myndighet som bildades den 1 januari 2001. Regeringen har i sin instruktion gett VINNOVA i uppgift att: "främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv." För att arbeta med denna uppgift har VINNOVA ungefär 150 medarbetare och cirka 1 miljard kronor i årlig budget. Mer information finns på: www.vinnova.se

Pressekontakter


Företag

Affibody AB
Box 20137
161 02 161 02 Bromma, Sverige

  08-598 838 00


Ta emot nyheter från Affibody AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire